Oroligt sälja till Egypten

19 november 2013 Den arabiska våren skulle få Egyptens ekonomi att blomstra. Och de svenska sågverken skulle blomma i takt. Men så blev det inte riktigt.

Oroligt sälja till Egypten

President Mubarak föll i januari 2011 och efter oroligheterna såg det verkligen ljust ut. Förra året 2012 var ett rekordår. Då gick mer än 10 procent, 1,3 miljoner m3, av Sveriges trävaruexport enbart till Egypten.
Men snart kom oron tillbaka. Hittills i år har exporten av sågvaror fallit med 39 procent till Egypten.
Anders MarklundUni4 är ett av Sveriges största handelshus inriktat på export av trävaror. Uni4 ägs av SCA, Holmen, Södra och Martinsons och förmedlar normalt en fjärdedel av Sveriges trävaror till Egypten. Första halvåret i år sjönk Uni4s export med hela 15 procent. Anders Marklund (bilden) är vd på Uni4.
–Vi har dragit i bromsen på grund av riskerna, men ändå inte sjunkit lika mycket som övriga Sverige. Vi säljer på öppen kredit med betalning på 45 dagar. Alltså inga förskottskrav eller bankgarantier.

Trots nedgången finns det ljuspunkter. Det egyptiska pundet har blivit cirka 10 procent starkare mot dollarn de senaste månaderna efter president Mursis fall. Och vid ett besök som en representant för Uni4 gjorde nyligen gick det att konstatera att lagren är låga.
–Det som ändå oroar mig är att man inte ser någon nybyggnation, bara hus som görs klart med fönster och dörrar. När startar nyproduktion av bostäder, frågar vi oss. Det kan dröja, säger Anders Marklund
Sveriges minskning av exporten till Egypten var alltså ned nästan 40 procent, medan Finlands export minskade 13 procent och Rysslands med 20 procent. Att Sverige dragit ner så mycket beror till stor del på en stark hemmamarknad. Det har varit säkrare att sälja här hemma i Sverige. En annan orsak är sannolikt den starka svenska kronan mot dollarn och den svagare euron.

Hur ser man då på exporten bland andra mindre sågverk?
Göran LinngårdNordanå Trä i Alfta i Hälsingland är ett klentimmerverk för sågkubb. Den totala produktionen ligger på ungefär 65 000 sågkubik. Sågverket utgår från tremeterslängder och sågar ned till 75 mm gånger 75 mm. Egypten köper cirka 4000 till 5000 m3 per år. Av hela företagets totala produktion går 75 procent på export. Någon nedgång av exporten under krisåren i Egypten har inte vd Göran Linngård (bilden) märkt.
–Det är märkligt när man ena stunden lyssnar på nyheterna och eländet i Egypten och sedan får regelbundna beställningar därifrån. Men merparten av vår furu verkar gå till landsbygden och till möbeltillverkning. Dessutom betalar egyptierna punktligt. Nu i orostider har vi begärt förskott och fått det.

Markus RödinMarkus Rödin (bilden) är vice vd på Rödins Trävaru AB. Företaget har två sågar, en i Skanderåsen i sydligaste delen av Storsjön i Jämtland och den andra några mil norr om Fåker. Rödin säger att egyptenmarknaden är lugnare nu. Det var en nedgång på efterfrågan för något halvår sedan.
–Då kunde det hända att vi väntade ett  affärsbesök från Egypten, men personen kom inte för han ville inte lämna familjen. Men något senare dök besöket upp. Egypten är en stor och viktig marknad för oss, mellan 5 och 10 procent av produktionen exporteras dit, säger Markus Rödin. Nu betalar de punktligt i dollar och ordnar med alla bankgarantier.

Egyptierna bygger sina hus i sten, så något konstruktionsvirke exporteras inte alls från Rödins. Oftast handlar det om OS-kvaliteter, alltså osorterade kvaliteter som används till fönster, dörrar och möbler – allt utom byggreglar.
Per-Åke BerghKursraketen Bergs Timber exporterar ungefär fem procent av sin produktion till Egypten. Det innebär cirka 13000 sågkubik. Marknadschef är Per-Åke Bergh (bilden). Han har inte märkt några problem med Egypten.
–Jag gjorde en affär med Egypten i förra veckan på cirka 1000 kubik och det var inga problem. Vi fick förskottsbetalning på hela paketet. Det vill vi gärna ha, lite oroligt är det ju därnere. Men senaste halvåret har vi inte haft några bekymmer med Egypten, säger Per Åke Bergh.
Däremot var det lite bekymmer för egyptierna att få fram dollar för ett år sedan. Bankerna var skakade då. Ett annat vanligt sätt att säkra affärer på är genom hälften bankgarantier och hälften försäkring.

Exporten till Egypten sker per båt med laster på 30 000 till 40 000 kubik. Till utskeppningshamnen i Oskarshamn kommer trävarorna mestadels per lastbil från hela södra Sverige.
För Sandåsa Timber AB i Sörmland har det gått sämre med exporten till Egypten. Den är ungefär hälften mot tidigare. Sandåsa driver två sågar, en i Åker och för ett drygt år sedan köpte Sandåsa konkursade BooForssjösågen utanför Katrineholm. Den går för närvarande på hälften av den möjliga kapaciteten.
–För vår del är det en klar försämring med mindre volymer, cirka 30 till 40 procent mindre export till Egypten. Tidigare kunde vi ligga upp mot 1000 kubikmeter per månad. Vi säljer ändå en del tack vare gamla och trogna kontakter. Pratade just med en kontakt som sa, att läget är ok och normalt nu. Vi får väl se vad det resulterar i, säger Roger Landström.

SKOGEN 10/2013

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb