Oroande upptäckt av plaster i skogsvatten

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vattenproverna togs långt ifrån bebyggelse i Sverige och Sibirien. Foto: Michael Peacock, SLU.
Forskare har upptäckt höga halter av nanoplaster i vatten även i avlägsna skogslandskap. Det visar mätningar bland annat i Sverige.

Ett internationellt forskarlag, där SLU deltar, har med en ny metod lyckats mäta nanoplaster i sjöar, vattendrag och dammar. De svenska provtagningarna gjordes i Gårdsjön i Stenungssund. Området saknar bebyggelse, ändå hittades fyra olika plastpolymerer. Högst var halten av polyeten, den vanligaste plasten i Europa. 

Annons
Annons

Provtagningar gjordes även i Sibirien, där man upptäckte två olika plaster.
Det som är särskilt oroande, enligt forskarlaget, är att fynden gjordes i avlägsna glesbygdsområden. De sibiriska proverna togs från dammar och sjöar i ett tundralandskap, tre mil från närmaste bebyggelse och 120 mil från närmaste stad. Ändå påvisades nanoplast i sju av de tolv sibiriska proverna, även om halterna var lägre än i de svenska.
Forskarna befarar att nanoplasten släppts ut i avlägsna städer och transporteras i atmosfären tiotals eller hundratas mil. Det skulle kunna innebära att det finns nanoplast i vattendrag och sjöar över hela planeten.
– Våra resultat är djupt chockerande. För att samla in dessa prover paddlade vi kajak över lugna sjöar och vandrade genom ödsliga skogar. Det fanns inga tecken på att landskapet skulle vara försämrat på något sätt. Sedan visar våra resultat att dessa vackra ekosystem faktiskt är fulla av osynligt, mänskligt producerat plastavfall, vilket är en deprimerande insikt, säger SLU-forskaren Mike Peacock, som samlade in de svenska proverna, i ett pressmeddelande från SLU.
 
FÖRSTA STEG MOT FÖRSTÅELSE
Även om den nya studien är oroande betonar författarna att deras arbete inte bara pekar mot ”undergång och dysterhet.”
– Vi vet att plastföroreningar är ett global hot. Och om vi ska kunna minska mängden plastföroreningar behöver vi verktyg som gör att vi kan mäta framtida förändringar. Vårt arbete är ett första steg mot en bättre förståelse av denna osynliga fara för oss själva och för naturen. Och det är en förutsättning för att vi ska kunna hantera problemet, säger SLU-forskaren Martyn Futter, som också medverkade i forskningen.
Att  mäta nanoplaster är oerhört svårt eftersom partiklarna är så små och uppblandade med andra partiklar. Att man lyckats denna gång beror på en helt ny metod utvecklad av Dušan Materić vid Utrecht University.
Resultaten publicerades nyligen i Environmental Research Letters.
 
Om nanoplaster: Uppstår när mikroplaster, som är mindre än fem millimeter, fragmenteras till ännu mindre partiklar. Nanoplaster är så små att de kan passera cellmembranen hos levande organismer och störa cellernas funktion och utgör därför risk för miljön och för människors hälsa. Mikroplaster har påträffats över hela världen. Källa: SLU
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons