”Orimligt att skogsägare tvingas stämma staten”

9 januari 2019 Den svenska skogen behöver ökat skydd – från en skogspolitik som gör våld på enskildas äganderätt. Det är orimligt att enskilda skogsägare ska behöva stämma staten för att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda, skriver Anders Gustafsson i en ledare i Blekinge läns tidning.

Mark- och miljööverdomstolen ger Skogsstyrelsen rätt i en utdragen rättstvist mellan den statliga myndigheten och två privatpersoner som äger ett familjeskogsbruk i södra Sverige. Tvisten handlar om att Skogsstyrelsen har velat begränsa en avverkning på grund av att det på grannfastigheten (!) förekommer tjäderspel. Och en avverkning i närheten av tjäderspelplatserna skulle kunna förstöra tjädrarnas så kallade kycklingbiotoper, argumenterar Skogsstyrelsen.

Den stoppade avverkningen innebär uteblivna inkomster  på cirka en halv miljon kronor för markägarna.

Domen slår visserligen fast att markägarna har rätt till ersättning, men för att få denna måste de två privatpersonerna stämma staten!

Förekomsten av fåglar som årligen skjuts i tiotusentals i Sverige kan alltså innebära förluster på hundratusentals kronor för enskilda. Och ska dessa ha rätt till den ersättning då pågående markanvändning avsevärt försvåras, som grundlagen föreskriver – ja, då hänvisas familjeskogsbrukare till att inleda en rättsprocess mot staten! Snacka om Davids kamp mot Goliat,  skriver Blekinge läns tidning på ledarplats.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb