"Öppna gränserna för skogsvården"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Plantörer i södra Lappland, genrebild från en tidigare sommar. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Branschorganisationen Skogsentreprenörerna anser att Inreseförbudet för plantörer kan öppna upp för oseriösa gråzonsaktörer. "Vi uppmanar nu landets skogsägare att hålla koll på vilka som faktiskt gör jobbet. Samtidigt hoppas vi få gränspolisen att tänka om", skriver vd Anna Furnesss i en debattartikel.

Nyligen preciserade polismyndigheten sin tolkning av vilka gästarbetare som får komma in i landet – och vi är förstås glada för att gränsen öppnas för arbetskraft till Sveriges livsmedelsproduktion. Men som branschorganisation kan vi inte förstå varför plantering av skog inte rymdes i dispensen. I EU:s riktlinjer uppmanas länder att göra det möjligt för säsongsarbetare inom skörd och plantering att röra sig över gränserna eftersom de är en väldefinierad och kritisk arbetskraftsresurs för de gröna näringarna. På EU-nivå görs ingen skillnad mellan vilka grödor som ska planteras, skogsnationen Sverige har dock gjort en striktare tolkning än vad EU påbjuder.

Annons
Annons

Skogsbruket kan kanske uppfattas som mindre akut, men planteras det inte i tid dör plantorna, och risken finns nu att samma öde väntar flera av landets seriösa skogsvårdsföretag. Vi har det senaste decenniet arbetat hårt för att professionalisera skogsvårdsentreprenaden. Både företagandet och plantörs- och röjarprofessionerna. Och just nu känner vi en oro för den jargong vi möts av: Det finns ju många friställda – anställ dem!

Då vidden av coronakrisen anades uppskattade vi att det skulle fattas 3 000 plantörer och röjare inför årets säsong. Idag är siffran betydligt nedskruvad eftersom våra medlemmar lappat och lagat på alla tänkbara sätt. I grunden är det bra att branschen gemensamt kavlar upp ärmarna och löser problem tillsammans. Det vore också fantastiskt om vi kunde lyckas med en inhemsk jobbmatchning för att lösa planteringen detta extremår.  Tro oss, visst ser vi en möjlighet att få nytt folk att stifta bekantskap med skogen!

 Ändå vill vi höja ett varningens finger. Vi vet att det bakom solskenshistorierna om de friställda flygvärdinnorna som blev plantörer döljer sig en mer ljusskygg verklighet. Med stängda gränser och lagar att följa för de seriösa skogsvårdarna, öppnas nya möjligheter för de som inte ryggar för att bryta mot reglerna. Vi vet till exempel att det så gott som dagligen erbjuds arbetskraft med löften om att det ”inte krävs några papper alls”.

 

HÄR LURAR GENVÄGAR

I en allmän yra och vilja att lösa problem lurar genvägar som snabbt kan skicka skogsvårdsentreprenaden tio år bakåt i tiden – och tillsammans med polismyndighetens tolkning av vilka gästarbetare som är välkomna till Sverige riskerar vi ett mycket djupt och svårläkt jack för en av landets tyngsta, och absolut viktigaste, basnäringar.

Ska vi kunna fortsätta hålla huvudet högt måste vi få samma möjligheter som den övriga gröna näringen, och Skogsentreprenörerna hoppas att polisen tar sig tid att harmonisera sin tolkning kring vilka jobb som är tillräckligt gröna för att öppna upp gränsen. Inte minst aktuellt då Ukraina verkar överväga dispenser i sitt utreseförbud – ett av de länder utanför EU som många av våra plantörer och röjare kommer ifrån.

I detta nu måste myndigheten agera snabbt – det finns fortfarande tid! Att inkludera professionella skogsarbetare i dispensen för inreseförbudet är ett relativt enkelt sätt att gynna småföretagandet på landsbygden – så att vi kan få professionell plantering även nästa år.

ANNA FURNESS

Vd för Skogsentreprenörerna

Opinion
Publicerad:
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Annons
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Mikael Lundberg

  ”Välkomna unga till jaktlaget”

  Genom att bli ännu bättre på att ha ett tillåtande och vänligt klimat ska vi locka unga till jaktlaget, berättar Mikael Lundberg i Sista ordet.
 • Annons