Öppet brev till regeringen: Världen behöver mer skog!

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Talskog. Foto: Stefan Örtenblad/SKOGENbild
Den nya regeringen har fantastiska möjligheter att skapa ett mer hållbart samhälle. Använd den här mandatperioden för att stimulera odlingen av mer råvara, energi och artrikedom i skogen! Gör det i Sverige och i hela världen!

För 130 år sedan var Sverige ett land där vi skördade skog utan att så ny. Det som en gång  hade varit skogsmark såg ut som det gör på många håll i dagens fattiga länder: Sikten kunde vara milsvid. ”Bygg broarna av sten!” löd en uppmaning i skogsbristens Sverige, fortfarande  in på  förra seklet.

Annons
Annons

Nu vet vi alla att samhället måste bygga mycket mer på odlade produkter och energikällor. På klimatvänliga alternativ. Vi vårdar skogen, och broar börjar åter byggas i trä. Sten, liksom betong, gips, kol, olja och andra tillgångar som inte är förnybara bör bara användas där de är oersättliga.

Drivkrafterna bakom förändringen har inte bara varit kommersiella – att vårda skogen för kommande generationer kräver även ett ideellt engagemang. Det fanns redan för drygt 130 år  sedan. Då bildades den ideella Föreningen Skogen för att vända på utvecklingen och få igång vården av skogarna. Vi är i dag Sveriges 8000 mest entusiastiska skogsbrukare, beredda att investera i dag för goda skördar om hundra år.

Men trots att mycket har hänt på ett drygt sekel kan vi konstatera att lika mycket arbete  återstår. Våra stadgar är lika relevanta nu som då. Så här formulerar vi vår utgångspunkt i dag: ”Att odla, vårda och skydda skog är av vital betydelse för ett ekologiskt bärkraftigt samhälle och för att tillgodose en ökande befolknings behov av förnödenheter och livskvalitet.”

Vi har fem tips till den nya regeringen. Fem tips om hur vi kan odla ett uthålligt samhälle med hjälp av den fantastiska skogen som täcker mer än halva landet. I korthet är de följande: 

• Använd mer förnyelsebart! Bygg mer i trä och använd skogens energi.

• Låt oss odla mer skog! Skogen kan ger mer av det mesta.

• Aktivera naturvården! Komplettera sparandet av skog med aktiv naturvård.

• Öka kunskapen! Satsa på både folkbildning och forskning.

• Rädda världens skogar! Använd svenskt kunnande ute i världen.

 
Föreningen Skogens styrelse
Anders Abrahamson, Bengt Ek, Marianne Eriksson, Hans-Jöran Hildingsson, Per Hultengård,  Carina Håkansson, Sten Jonsson, Marie Larsson-Stern, Björn Lyngfelt, Jonas Rönnberg, Herman Sundqvist
 
 

Föreningen Skogen
I början av 1880-talet var en stor del av Sveriges skogar i ett bedrövligt tillstånd. Där bedrevs svedjebruk, bete och avverkning, men det fanns ingen tradition att sörja för återväxten.
Det oroade engagerade skogsmänniskor som år 1882 bildade den ideella förening som länge hette Sveriges Skogsvårdsförbund och i dag är Föreningen Skogen. Målet var att lyfta blicken mot framtiden hos markägare och beslutsfattare.
I dag, drygt 130 år senare, har dåtidens nysådda frön blivit mogen skog. Genom kunskapsförmedling, diskussioner ute i skogen, debatt och opinionsbildning har vi bidragit till den utveckling vi kan blicka tillbaka på: Det blev ordning på odlandet. Virkesförrådet har nästan fördubblats de senaste hundra åren, skogsindustrin är världens näst största exportör av sågade trävaror. Näringen har också bidragit på många andra sätt till landets utveckling, se på vår lastbilsexport och Tetrapak för att ta två exempel!
Men Sverige kan göra om den här resan, mot nya mål. Vi kan odla mer förnybar råvara och förnybara bränslen. Utveckla den biologiska mångfalden, stärka turistnäringen och sysselsättningen på landsbygden. Sveriges skogar har mycket mer att ge. Den visionen förenar de 8000 medlemmarna i Föreningen Skogen – skogsägare, skogsanställda och skogsföretagare.

 
Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Vacker men inte så växtlig

  Kategorier: SKOGENs ledare, Björk
  Det finns 800 växter och djur som gillar ­björken. Ytterligare 800 älskar den! Och på senare årtionden har även vi människor fått upp ögonen igen för vår vita vän: Sedan 1950-talet har björken fördubblat sin volym i de svenska skogarna. I ungskogarna har den i dag samma virkesvolym som granen. Och sett till arealen breder den också ut sig.
 • Permitterade erbjuds gröna jobb

  Kategorier: LRF, gröna jobb, plantor
  Permitterade kan få jobb inom de gröna näringarna. 8 000 personer erbjuds arbete varav 3 000 inom skogsplantering, skriver LRF i ett förslag som lämnats till Tillväxtverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #28 – Coronaspecial

  Kategorier: Virkesstudion #28
  I det nya avsnittet av Virkesstudion diskuteras hur den rådande coronakrisen påverkar skogsnäringen. 
 • ”Så når felaktigheter om avskogning söndagsbilagorna”

  SKOGENdebatt. Varje år publicerar WRI alarmerande siffror om avskogning som letar sig in i söndagsbilagorna i Sverige. Det är bara ett problem: Sifforna stämmer helt enkelt inte, skriver Reidar Persson, tankesmedjan Sifi.
 • Annons