"Önskvärt men tveksamt om Sverige får en ny skogspolitik"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Peter Lindgren vill se ett helt annat skogsbruk än dagens. På bilden ett kalhygge på gränsen Småland/Östergötland. Foto: Marcus Westberg Photography.
SKOGENdebatt. Vi har haft en socialdemokratisk regering som trots hård kritik fortsatt att stödja ett hänsynslöst skogsbruk. Sverige måste få en ny skogspolitik, skriver civiljägmästaren och konsulten Peter Lindgren.
Vi svenskar är utsatta för ett pågående bedrägeri. Skogsindustrin med sina välbetalda lobbyister vilseleder svenska folket. Det är ett faktum att politiker av alla schatteringar mer eller mindre aningslöst går i skogsindustrins ledband. Det är ett faktum att dagens skogsbruk långsamt förstör vår gemensamma natur och därmed också ödelägger vårt urfolk samernas överlevnadsmöjligheter.
Regeringen under Socialdemokraterna och övriga politiska partier förlorar i varierande grad sin heder för gruvor och för fortsatt hänsynslöst skogsbruk på framtida generationers berättigade krav på ett friskt klimat och en livskraftig natur. Ingen ger oss sanningsenliga svar.
 
Sanningen offras
Vi har haft en näringsminister och en miljö- och klimatminister, som trots massivt motstånd fortsatt att stödja ett hänsynslöst skogsbruk. Dagens skogsindustri tillåts med politikernas goda minne att framhärda med myter om arbetstillfällen, om grönt stål, om ökat energibehov och att våra skogar är lösningen.
Allt detta sker på naturens bekostnad. Samernas renbetesmark förminskas och försvinner. Vi är på god väg att göra oss av med de sista resterna av förhållandevis orörd skogsmark. Detta trots all internationell och svensk forskning som pekar på behovet av att stanna upp *1).
Att utsläppen av koldioxid, CO2, vid förbränning av så kallade rester från skogsbruket totalt är större än utsläppen från fossil energi är en sanning som industrin gör sitt allra bästa att försöka dölja. Att utsläppen därtill ökar ytterligare på grund av rådande kalhyggesteknik talar man inte om. Cirka 80 procent av träden förbränns utan rening. Tala om elefanten i rummet! Sanningen offras för populistiska röster.
 
Även naturen offras - hur är det möjligt?
Jag sitter och tittar ut över trädgården. Påfågelöga, amiral, sorgmantel, fjärilar som var för sig finner just den blomma de behöver. Det är ett oerhört intrikat samspel som konstant sker framför våra ögon utan att vi tänker på det. Och tänk hur lite som krävs för att systemet ska kollapsa!  
När jag samtidigt betraktar hur det ser ut efter att skogsmaskiner kalavverkat och markberett – och små granplantor satts i fårorna – blir jag förvånad. Hur är det möjligt att hävda att allt är bra och att allt kommer att bli som förr? Man behöver inte ens böja sig ner för att se. Det är så uppenbart. Skogsbruket är elefanten som klampar kring i ett glashus. Den skog, skogsmark, natur som utsatts för modernt skogsbruk kommer aldrig att bli som förr.
Mina arrenderade jaktmarker är sönderhuggna. Rådjurspassen är borta. Älgspår har jag inte sett på ett år.
Hur är det möjligt att inte se och inte förstå? Hur kan någon tro på industrins och politikers försäkringar?
Författaren Kerstin Ekman skriver i ”Herrarna i skogen” (2007): ”Det är egentligen bara det nära och förtrogna som gör det möjligt att se de avgörande förändringarna. Växandet och döendet. Skövlandet eller det varsamma uttaget ur en skog vars ägare vill att den ska vara något annat än en virkesplantage.”
 
Varje dag kommer nya rapporter om skogsbrukets övergrepp/misstag. 
Jag får ett sms. Det lyder: ”I morse pratade jag med en besviken markägare som äger marken där det ska göras en vandringsled. Jag hade själv blivit förvånad och lite ledsen när en del av skogen med gammal gran och tall, längs sjön, var avverkad. Förklaringen var att Södra ”missuppfattat” att han ville ha en gallring och inte en slutavverkning. Det är inte första berättelsen från markägare som är besvikna: ’Det blev inte som jag sa.’ Inspektorn tolkar, entreprenören tolkar och maskinföraren gör.”
Skogsindustrin lägger försiktigt räknat mer än en halv miljard kronor i konsultarvoden, löner till anställda, lobbyister och på reklam, för att övertyga oss svenskar om att allt är bra. Man misskrediterar kritiker som mindre vetande, trots att nationella såväl som internationella expertutlåtanden visar att skogsindustrin har fel. Sverige påverkar till och med EU att besluta till skogsindustrins fördel. I Sveriges radio, Ring P1 säger en herre: Våra statliga myndigheter är befolkade av miljövänner och miljöpartister. 
 
Det är upprörande att rubriker i seriös press inte tas på allvar:
”Svenska utsläpp har inte minskat”. (Replik DN Debatt, 31/12 2021)
”Sverige agerar för skogen så som Polen agerar för kolet”. Peter Alestig, DN, 1/10 2022) 
 
Det finns många seriösa skogsägare
Mitt i alltihop finns en mängd privata skogsägare som inte delar maktens och lobbyns uppfattning om snabba vinster och som ingenting hellre vill än att sköta sina skogar försiktigt och långsiktigt. Ge dem seriös rådgivning! Ge dem skälig ersättning för intrång! Håll dåliga rådgivare ansvariga! Det finns också många seriösa skogsmän – och kvinnor i branschen, som inte alltid kan verka utifrån sin övertygelse. Ge dem nya möjligheter! Och ge Sverige en ny skogspolitik! Visserligen tas ett och annat steg i rätt riktning hos de stora bolagen inklusive statliga Sveaskog, men det är fortfarande mycket små steg.
 
Omvändelse under galgen och blixtsnabb kritik från olika håll
Häromdagen meddelar Skogsstyrelsen och dess starkt ifrågasatte generaldirektör i en helomvändning: Miljömålet för Sveriges skogar kommer inte att nås med dagens åtgärder. Utvecklingen i miljön i skogen är dessutom negativ. Det visar en omfattande utvärdering som Skogsstyrelsen har gjort. Samtidigt presenteras nya förslag för att vända trenden, till exempel en helt ny affärsmodell där det ska bli lönsamt för skogsägaren med biologisk mångfald.” 
Naturvårdsverket stämmer in: ”Nettoinlagringen av koldioxid i växande träd minskar kraftigt”. Så intressant, tragiskt och samtidigt väldigt bra. Äntligen något påtagligt, men är det bara en helomvändning under galgen?
 
För bara härom dagen, tisdagen den 4 oktober, nås vi av det senaste nytt i Altinget: ”Naturskyddsföreningen och WWF lämnar Skogsstyrelsens samverkansprocess. ”Vi kan inte se att det är meningsfullt för oss att stanna kvar och legitimera en process där våra synpunkter är mindre värda”. ”… då myndigheten slagit fast att man i det fortsatta arbetet kommer låta skogsbrukets synpunkter väga tyngst.”
 
Vårt stolta skogsbruk och vår stolta skogsindustri – vart tog ni vägen?
Om ändå vi kunde sätta vårt hopp till politiken. Innan allt är för sent!
Dessvärre framhärdar våra politiker med samma lögnaktiga tes att allt är bra bara vi byter fossilt mot bioenergi och skogsindustrin argumenterar inte utan kör på som vanligt. Den dränker oss i falsk propaganda om att skogen ska rädda oss. Skogsindustrin vill ha det som det alltid varit – ingen inblandning – det är avkastningen som räknas.
 
Någon har sagt att jag verkar bitter. Nej, jag är djupt sorgsen. Jag har ägnat nästan ett helt långt liv åt svenskt skogsbruk i olika former och på olika positioner. Aldrig hade jag trott att vi skulle hamna här.
Jag är inte ensam.
Det finns väldigt, väldigt många svenskar som vill se ett annat skogsbruk.
 
DETTA ÄR ETT REVIDERAT INLÄGG SOM TIDIGARE VARIT PUBLICERAT I DN 9/9 2022. Publiceringen har godkänts av DN.
 
 
 
 
 
 
PETER LINDGREN
Civiljägmästare och företagskonsult.
Har tidigare varit anställd vid Skogsstyrelsen,
Skogforsk, Jonsereds och FAO och driver sedan
1994 företaget Proselva Peter Lindgren Consulting.
 
 
 
 
FOTNOTER
*1) Kjell Prytz, doc i fysik, Mälardalens Universitet: Naturvårdsverkets officiella statistik, LULUCF: https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-nettoutslapp-och-nettoupptag-fran-markanvandning/. Svenska årliga utsläppssiffror av koldioxid, CO2: Totala utsläpp är 170 miljoner ton varav 50 ton är fossilt och120 ton skogsbiogent, alltså skogsråvara. Biltrafik 10 miljoner ton. Tung trafik 10 miljoner ton. Statistiken är inte helt enkel att få tag på. Den finns, men ligger i de beräkningar för svenska växthusgasutsläpp som skickas till EU. De 120 miljoner ton skogsbiogena utsläppen räknas inte in i statistiken eftersom de bedöms vara klimatneutrala. Det stämmer inte. Om de inte tas upp direkt igen (vilket utsläpp från skogsråvara inte gör) så gör dessa utsläpp samma kortsiktiga skada för klimatet som koldioxid med fossilt ursprung. Man måste dock själv vaska fram totala inbindningen på 160 Mton/år från hela svenska skogen. Skogsindustrin sänker alltså netto-upptaget till 40 Mton.
Referenser
* Lisa Röstlund, DN 19/8. ”Sverige vill stoppa EU-lag för att rädda förstörd natur”.
* Christina Moberg, ordförande i EASAC, European Academies Sciende Advisory Council, DN 19/7 2022: ”Bioenergi från skogen kan öka utsläppen av koldioxid”.
 
 
 
 
 
Opinion
Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons