Onödigt contortaförbud

6 december 2006 Skogsägarna borde få använda contortatallen på fler marker i norra Sverige. Den kan göra stor nytta där man har problem med älgskador, törskate och knäckesjuka.

Det menar Heine Krekula, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen i Norrbottens län.
Skogsstyrelsens föreskrifter förbjuder plantering i kärva klimatlägen. I höjd med Kiruna får man bara sätta contorta upp till 220 meter över havet. I stora delar av nordligaste Sverige är den kanadensiska tallen i stort sett bannlyst.
— Men det är inte motiverat. Det kan växa fin contorta 450 meter över havet nästan så långt norrut som Kiruna.

Heine Krekula anser att det är motiverat med ett förbud i fjällnära skog, för naturvårdens skull. Och rennäringens motstånd bör man också ta hänsyn till i många lägen. Contortan ger ofta en tät skog och renskötarna är oroliga för lavbetet. Men skogsbruket behöver den amerikanska tallen som komplement när det går dåligt med svensk tall.
— De gamla begränsningarna kom efter svampangrepp av gremmeniella, men numera vet vi på vilka marker contortan passar.

Höstsådd contorta lyckas ofta bra och förlänger dessutom skogsvårdssäsongen enligt Heine Krekula. Han vill inte i första hand öka odlingen av contortatall totalt sett, utan använda trädslaget där det behövs mest. Skogsbruket i området vill däremot öka den totala volymen, särskilt för sådd.
På Skogssyrelsens huvudkontor finns inga planer att ändra myndighetens föreskrifter, säger lagansvarige Jörgen Ringagård.

Text: Bengt Ek

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb