Ommätningar av virkestravar utvärderas

5 november 2020 Travmätning av rundvirke sker alltmer med hjälp av bilder. Om man är missnöjd med mätningen kan man begära en ny ommätning genom bilder. Den tjänsten har visat sig fungera bra.

Ommätningar av virkestravar utvärderas

Tjänsten ”Begärd ommätning av travar i bild” har erbjudits av VMK  (Virkesmätningskontroll) i samarbete med Biometria i drygt ett år och har nu utvärderats.

Tjänsten är ett  enklare komplement till möjligheten att begära kontroll som utförs med stockmätning. Begärd ommätning syftar främst till att fånga de tillfällen då ordinarie bildmätning blivit grovt fel”, säger Håkan Rönnbäck, chef för VMK i ett pressmeddelande.

Under året har 44 begärda ommätningar i bild genomförts. Det är främst företrädare för säljare och enskilda leverantörer som använt sig av tjänsten och merparten av ommätningarna har berört barrmassaved.

”Efter det här första året ser vi att arbetsprocessen för tjänsten fungerar väl i praktiken och fyller syftet vilket är positivt”, säger Håkan Rönnbäck, 

Begäran om ommätning i bild har i de flesta fall grundats på bruttovolym. Två fall om begäran av ommätning grundades på mätningsvägran, resultatet visade sig där vara korrekt bedömt av ordinarie mätare från början. Genomsnittlig värdeavvikelse har på leveransnivå varit 0,3 procent.

Ommätning i bild görs av tre erfarna bildmätare. Som facit räknas snittet av vad de tre nya bildmätningarna givit. Efter genomförd ommätning i bild redovisar VMK resultatet till de parter som berörs och till VMK-styrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb