Ommätningar av virkestravar utvärderas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: VMK.
Travmätning av rundvirke sker alltmer med hjälp av bilder. Om man är missnöjd med mätningen kan man begära en ny ommätning genom bilder. Den tjänsten har visat sig fungera bra.
Tjänsten ”Begärd ommätning av travar i bild” har erbjudits av VMK  (Virkesmätningskontroll) i samarbete med Biometria i drygt ett år och har nu utvärderats.
Tjänsten är ett  enklare komplement till möjligheten att begära kontroll som utförs med stockmätning. Begärd ommätning syftar främst till att fånga de tillfällen då ordinarie bildmätning blivit grovt fel”, säger Håkan Rönnbäck, chef för VMK i ett pressmeddelande.
Under året har 44 begärda ommätningar i bild genomförts. Det är främst företrädare för säljare och enskilda leverantörer som använt sig av tjänsten och merparten av ommätningarna har berört barrmassaved.
”Efter det här första året ser vi att arbetsprocessen för tjänsten fungerar väl i praktiken och fyller syftet vilket är positivt”, säger Håkan Rönnbäck, 
Begäran om ommätning i bild har i de flesta fall grundats på bruttovolym. Två fall om begäran av ommätning grundades på mätningsvägran, resultatet visade sig där vara korrekt bedömt av ordinarie mätare från början. Genomsnittlig värdeavvikelse har på leveransnivå varit 0,3 procent.
Ommätning i bild görs av tre erfarna bildmätare. Som facit räknas snittet av vad de tre nya bildmätningarna givit. Efter genomförd ommätning i bild redovisar VMK resultatet till de parter som berörs och till VMK-styrelsen.
 
Publicerad:
 • Skogspodden synar specialsortiment

  I avsnitt 85 intervjuar Per Jonasson, Skogspodden, Tomas Birgersson som är utsynare på Rundvirke. Han berättar om specialsortiment som kan vara lönsamma.
 • Annons
 • Värre barkborreangrepp än väntat

  Kategorier: skogsskador, granbarkborre
  Skadorna av granbarkborre blev skyhöga även i år. Den förväntade minskningen uteblev, visar SLU:s inventering.
 • Nu kommer nya SKOGEN!

  I början av nästa vecka ska SKOGEN 11/2021 trilla ner i brevlådorna hos prenumeranterna – men redan nu kan du läsa den i digital form. Temat den här månaden är Hyggesfritt.
 • Annons
 • Nu finns kartor över landets diken

  Forskare har tagit fram nya digitala kartor över merparten av Sveriges diken. Kartorna är tillgängliga för alla.
 • Fler tror på stigande virkespriser

  Kategorier: Skogsbarometern 2021
  Fler skogsägare tror på stigande priser för såväl timmer som massaved, enligt Skogsbarometern. Men äganderätten utgör ett orosmoln.
 • Annons