Ommätningar av virkestravar utvärderas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: VMK.
Travmätning av rundvirke sker alltmer med hjälp av bilder. Om man är missnöjd med mätningen kan man begära en ny ommätning genom bilder. Den tjänsten har visat sig fungera bra.
Tjänsten ”Begärd ommätning av travar i bild” har erbjudits av VMK  (Virkesmätningskontroll) i samarbete med Biometria i drygt ett år och har nu utvärderats.
Tjänsten är ett  enklare komplement till möjligheten att begära kontroll som utförs med stockmätning. Begärd ommätning syftar främst till att fånga de tillfällen då ordinarie bildmätning blivit grovt fel”, säger Håkan Rönnbäck, chef för VMK i ett pressmeddelande.
Under året har 44 begärda ommätningar i bild genomförts. Det är främst företrädare för säljare och enskilda leverantörer som använt sig av tjänsten och merparten av ommätningarna har berört barrmassaved.
”Efter det här första året ser vi att arbetsprocessen för tjänsten fungerar väl i praktiken och fyller syftet vilket är positivt”, säger Håkan Rönnbäck, 
Begäran om ommätning i bild har i de flesta fall grundats på bruttovolym. Två fall om begäran av ommätning grundades på mätningsvägran, resultatet visade sig där vara korrekt bedömt av ordinarie mätare från början. Genomsnittlig värdeavvikelse har på leveransnivå varit 0,3 procent.
Ommätning i bild görs av tre erfarna bildmätare. Som facit räknas snittet av vad de tre nya bildmätningarna givit. Efter genomförd ommätning i bild redovisar VMK resultatet till de parter som berörs och till VMK-styrelsen.
 
Publicerad:
 • Keslas skördaraggregat

  Traktor blir skördare

  SMÅSKALIGT. Finska Kesla presenterar ett nytt skördaraggregat för montering på till exempel traktorer och grävmaskiner på upp till fem ton, skriver företaget i ett pressmeddelande.
 • Annons
 • Ecolog 584F

  Eco Log lanserar ännu en skotare

  BREDDAR. Efter sammanslagningen med Gremo fick Eco Log ett större utbud av framför allt mindre skotare, men nu kompletterar man ändå med en ny modell, 584F.
 • Komatsu modell 835TX

  TX ska skota smidigare

  STRATEGI. Komatsu gör en översyn av sitt skotarutbud. En helt ny modell, två uppdaterade och ett nytt gallringskoncept hör till nyheterna.
 • Annons
 • Planerad avverkning på renbetesmark pausas

  Sveaskogs avverkningsplaner i Luokta-Mávas sameby har mött starka protester. Nu pausar bolaget skogsbruksåtgärderna.
 • 200 ton massaved föll överbord

  Kategorier: virkestransport, massaved
  I Stubbsandsviken utanför Örnsköldsvik flöt plötsligt en stor mängd stockar omkring tidigare i veckan.
 • Annons