Ommätningar av virkestravar utvärderas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: VMK.
Travmätning av rundvirke sker alltmer med hjälp av bilder. Om man är missnöjd med mätningen kan man begära en ny ommätning genom bilder. Den tjänsten har visat sig fungera bra.
Tjänsten ”Begärd ommätning av travar i bild” har erbjudits av VMK  (Virkesmätningskontroll) i samarbete med Biometria i drygt ett år och har nu utvärderats.
Tjänsten är ett  enklare komplement till möjligheten att begära kontroll som utförs med stockmätning. Begärd ommätning syftar främst till att fånga de tillfällen då ordinarie bildmätning blivit grovt fel”, säger Håkan Rönnbäck, chef för VMK i ett pressmeddelande.
Under året har 44 begärda ommätningar i bild genomförts. Det är främst företrädare för säljare och enskilda leverantörer som använt sig av tjänsten och merparten av ommätningarna har berört barrmassaved.
”Efter det här första året ser vi att arbetsprocessen för tjänsten fungerar väl i praktiken och fyller syftet vilket är positivt”, säger Håkan Rönnbäck, 
Begäran om ommätning i bild har i de flesta fall grundats på bruttovolym. Två fall om begäran av ommätning grundades på mätningsvägran, resultatet visade sig där vara korrekt bedömt av ordinarie mätare från början. Genomsnittlig värdeavvikelse har på leveransnivå varit 0,3 procent.
Ommätning i bild görs av tre erfarna bildmätare. Som facit räknas snittet av vad de tre nya bildmätningarna givit. Efter genomförd ommätning i bild redovisar VMK resultatet till de parter som berörs och till VMK-styrelsen.
 
Publicerad:
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Annons
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Fler nöjda med reservatsbildande

  Fler markägare än tidigare är nöjda över att ha inrättat naturreservat på sina marker.
 • Annons
 • Filma ditt skogsjobb

  Kategorier: Skogen i Skolan, SKOGSJOBB
  En liten film om just din jobbvardag i skogen kanske kan väcka intresse för sektorn hos unga. Så resonerar Skogen i Skolan som efterlyser bidrag om alla typer av skogsjobb.
 • Tysklands virkesexport accelererar

  Såväl avverkningar som rundvirkesexport ökade dramatiskt i Tyskland under förra året, enligt en analys från Wood Resources International.
 • Annons