Omfattande svampangrepp på tall

3 september 2007 Törskateangreppen i Norrbotten är större och mer spridda än väntat. Törskatesvampen har angripit tallungskog i hela Norrbotten ända ner till Piteå. Även områden utan tidigare skaderapporter visade sig vara drabbade. Detta visar preliminära resultat från den nya riktade nationella skogsskadeinventeringen.

Undersökningen visar att tallskogen i Pajala, Övertorneå, och Överkalix är värst drabbade av Törskateskador

Törskateförekomsten i de inventerade bestånden motsvarar 137 000 hektar tallungskog i hela Norrbottens kustland varav 51 000 hektar med tydliga skador. Skadornas utbredning och omfattning aktualiserar ett behov av att utöka inventeringen till att omfatta hela Norrland kommande år, skriver SLU i sitt pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb