Omarrondering på nytt sätt i Dalarna

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Dalarna står inför en omarrondering, det vill säga att gränserna för splittrade skogs – och jordbruksbruksfastigheter ändras för att skapa större, samlade markegendomar. Omarronderingen ska ske på ett nytt sätt, lovar myndigheterna.

I Dalarna är en tredjedel av skogsmarken ägosplittrad med många små och utspridda skiften.    

Annons
Annons

I år har regeringen för första gången gett både Länsstyrelsen i Dalarnas län, Skogsstyrelsen och lantmäteriet uppdraget att verka för omarrondering.

De tre myndigheterna presenterar nu ett nytt arbetssätt som innebär att omarronderingen genomförs i mindre områden och utgår från markägarnas förutsättningar. 

– Omarrondering kan bara genomföras om markägarna är positiva, säger Kerstin Granath, projektledare på länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen påpekar att  omarrondering av skogsmarken är viktig för den enskilde markägaren.

"Man får en mer lättbrukad och lönsam fastighet. Omarrondering är också viktig för samhället eftersom det ger fler jobb och mer pengar till landsbygden. Merparten av de markägare som deltagit i slutförda omarronderingar är nöjda med resultatet, men har upplevt brister i arbetssättet. De tycker bland annat att processen varit alltför myndighetsstyrd med dålig kommunikation och brist på delaktighet".

"Därför har vi gemensamt tagit fram ett nytt arbetssätt. Det innebär att omarrondering genomförs i mindre områden, ett eller flera skifteslag, och arbetet utgår från markägarnas förutsättningar och önskemål. Det ska vara markägarnas process, där myndigheterna hjälper till med underlag och material som behövs för genomförandet" skriver länsstyrelsen.

Publicerad:
 • Ny digital skogsbruksplan lanseras

  Virkesbörsen har utvecklat digitala skogsbruksplaner som uppdateras automatiskt.
 • Annons
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Annons
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Annons