Oljebrist lyfter inte virkespriset

6 december 2006 — Vad händer när oljan tar slut?, det är den dummaste fråga jag kan få. Oljan kommer aldrig att ta slut. Det sade Kjell Aleklett, professor på Uppsala universitet vid ett KSLA-seminarium.

De sista dropparna blir alldeles för dyra att pumpa upp och därför tar oljan aldrig slut. Däremot kommer den att kosta skjortan när källorna börjar sina, fortsatte han.
Och vid ett oljepris på 100 dollar fatet blir värdet på skogsråvara fyra gånger högre än det har som massaved, enligt Bo Hektor på Talloil AB.
— Det har orsakat skrämselhicka hos spånskivefabrikanter och massaindustri, tillägger han. Skogsägarna å andra sidan hoppas nu på att nu äntligen få betalt för skogens ”rätta” värde.
Men det är tveksamt om den svenska skogsindustrin behöver vara nervös och om skogsägarna kan hoppas på radikala prishöjningar.

Visst kan export av biobränslen från skogen bli aktuell. Men den kommer att ske i hård konkurrens när biobränslen blir en storskalig global handelsvara. Den största produktionspotentialen för biobränsen finns i tropiska och subtropiska områden. Transportkostnaderna är förhållandevis låga. Det europeiska behovet av värme kan mättas med bioenergi till en kostnad som är 20 procent högre än dagens massapris. Idag utnyttjas dessutom bara hälften av den tillgängliga mängden massaved i svenska skogar.

Trädbränslena kommer inte att följa oljans prisutveckling, istället kommer vi att se en uppdelning. Den svenska massaindustrin behöver inte frukta för att bli utan råvara när biobränslena tar plats.
— Men då måste den strukturförändra och höja massapriset med 20 till 30 procent upp till den finländska nivån, menar Bo Hektor.

Text: Erik Viklund

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb