Olika reaktion på varmare klimat hos insekter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arealen skadad fjällbjörk i norra Skandinavien har ökat de senaste årtiondena. Foto: Jakob Iglhaut.
En vanlig farhåga är att varmare klimat leder till fler insektsangrepp. Det stämmer i många fall men något förvånande har en forskargrupp även hittat exempel på motsatsen.

En internationell forskargrupp har studerat ett trettiotal av de besvärligaste skadegörarna bland insekter. Nästan hälften av dem orsakade, som väntat, större skador när klimatet blev varmare. Det gällde bland annat granbarkborren och havrebladlusen.

Annons
Annons

Ett annat talande exempel är att arealen skadad fjällbjörk har ökat  i norra Skandinavien. En förklaring är att vinteröverlevnad och utbredning ökat hos två fjärilsarter, nämligen mindre frostfjäril och fjällhöstmätare.  

Men för över hälften av arterna fanns bevis på både ökade och minskade skador, beroende på var i utbredningsområdet insekterna befann sig. Det gäller exempelvis barrlusen som blivit ett större problem i Nordamerikas nordliga regioner samtidigt som problemen har minskat i de södra regionerna.

 Det kan finnas flera orsaker till det blandade resultatet, det vill säga att ökad värme i många fall kan leda till både större och mindre skador från en viss insekt, enligt forskarna.

– En orsak kan vara att arten i delar av sitt utbredningsområde redan har det så varmt att den inte kan dra nytta av ytterligare temperaturhöjning. Tvärtom kan ännu högre temperaturer leda till att insekterna inte mår bra. Därför ser man hos flera av insektsarterna att deras utbredningsområde minskar vid sydliga, redan varma, breddgrader, säger Philipp Lehmann, vid zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

 

FIENDEN FRODAS

En annan anledning kan vara att de växter som skadeinsekterna äter eller deras naturliga fiender också påverkas av den ökande temperaturen. Till exempel, kan skadeinsekterna drabbas hårt vid ökande temperatur om deras naturliga fiende, ofta rovlevande insekter, frodas  i värmen.

– Att många insekter, exempelvis flera fjärilsarter, var synnerligen vanliga i Sverige 2019 motsäger den allmänna dystopiska trend som ibland målas upp när det gäller insekternas framtid. För att göra mer realistiska förutsägelser måste man ta hänsyn till var, när och hur information har samlats in och inte överföra denna kunskap till geografiska områden och arter som inte har studerats, säger Christer Björkman, enheten för skogsentomologi vid SLU, som leder studien.

Forskarna menar att det inte går att generalisera när det gäller hur insekter svarar på klimatförändringar. För att göra bra förutsägelser behöver enskilda arter studeras var för sig – eller åtminstone bör forskarna försöka hitta bra representanter för olika insektsgrupper.

– Om de omfattande granbarkborreangreppen i Sverige de senaste åren och härjningarna av vandringsgräshoppor i Afrika just nu är kopplade till förändringar i klimatet är svårt att säga, avslutar Christer Björkman.

Publicerad:
 • Grangallrat

  Här gallras mot gnaget

  VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 
 • Annons
 • Mellanskog gör rekordutdelning

  Mellanskog delar ut drygt 56 miljoner kronor till sina 26 000 medlemmar. Det är den högsta utdelningen i skogsägarföreningens historia.
 • Magnus Ekström

  Rotpost kan öka i vår

  SÄLJFORM. För några år sedan var marknaden för rotposter och leveransrotköp glödhet. Med sjunkande timmerpriser har den svalnat rejält, men kan kanske komma igång igen i vår, säger Magnus Ekström som är skogsrådgivare på Hushållningsällskapet.
 • Annons
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • Annons