Olika reaktion på varmare klimat hos insekter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arealen skadad fjällbjörk i norra Skandinavien har ökat de senaste årtiondena. Foto: Jakob Iglhaut.
En vanlig farhåga är att varmare klimat leder till fler insektsangrepp. Det stämmer i många fall men något förvånande har en forskargrupp även hittat exempel på motsatsen.

En internationell forskargrupp har studerat ett trettiotal av de besvärligaste skadegörarna bland insekter. Nästan hälften av dem orsakade, som väntat, större skador när klimatet blev varmare. Det gällde bland annat granbarkborren och havrebladlusen.

Annons
Annons

Ett annat talande exempel är att arealen skadad fjällbjörk har ökat  i norra Skandinavien. En förklaring är att vinteröverlevnad och utbredning ökat hos två fjärilsarter, nämligen mindre frostfjäril och fjällhöstmätare.  

Men för över hälften av arterna fanns bevis på både ökade och minskade skador, beroende på var i utbredningsområdet insekterna befann sig. Det gäller exempelvis barrlusen som blivit ett större problem i Nordamerikas nordliga regioner samtidigt som problemen har minskat i de södra regionerna.

 Det kan finnas flera orsaker till det blandade resultatet, det vill säga att ökad värme i många fall kan leda till både större och mindre skador från en viss insekt, enligt forskarna.

– En orsak kan vara att arten i delar av sitt utbredningsområde redan har det så varmt att den inte kan dra nytta av ytterligare temperaturhöjning. Tvärtom kan ännu högre temperaturer leda till att insekterna inte mår bra. Därför ser man hos flera av insektsarterna att deras utbredningsområde minskar vid sydliga, redan varma, breddgrader, säger Philipp Lehmann, vid zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

 

FIENDEN FRODAS

En annan anledning kan vara att de växter som skadeinsekterna äter eller deras naturliga fiender också påverkas av den ökande temperaturen. Till exempel, kan skadeinsekterna drabbas hårt vid ökande temperatur om deras naturliga fiende, ofta rovlevande insekter, frodas  i värmen.

– Att många insekter, exempelvis flera fjärilsarter, var synnerligen vanliga i Sverige 2019 motsäger den allmänna dystopiska trend som ibland målas upp när det gäller insekternas framtid. För att göra mer realistiska förutsägelser måste man ta hänsyn till var, när och hur information har samlats in och inte överföra denna kunskap till geografiska områden och arter som inte har studerats, säger Christer Björkman, enheten för skogsentomologi vid SLU, som leder studien.

Forskarna menar att det inte går att generalisera när det gäller hur insekter svarar på klimatförändringar. För att göra bra förutsägelser behöver enskilda arter studeras var för sig – eller åtminstone bör forskarna försöka hitta bra representanter för olika insektsgrupper.

– Om de omfattande granbarkborreangreppen i Sverige de senaste åren och härjningarna av vandringsgräshoppor i Afrika just nu är kopplade till förändringar i klimatet är svårt att säga, avslutar Christer Björkman.

Publicerad:
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons
 • Bara el när Jämtkraft röjer

   I Jämtland röjs just nu ledningsgator för första gången helt och hållet med eldrift. Det innebär förstås fördelar för miljön, men kanske framför allt för personalen.
 • Virkesstudion #37 – Vad har hänt under sommaren?

  Kategorier: Virkesstudion #37
  I dagens avsnitt av Virkesstudion sammanfattar Carl Johan Moberg och Per Hedberg den händelserika sommaren.
 • Annons
 • Framtiden enligt Biometria

  På virkesmätningsorganisationen Biometria finns en avdelning för innovation och teknikutveckling som heter Biometria Labs och som nyligen har presenterat sin första trendspaning. 
 • Inget skadestånd för ek utan skönhetsvärde

  Markägare på Gotland kräver 50 000 kronor i skadestånd för att Skogsstyrelsen av misstag fällde en ek. Men tingsrätten säger nej och hävdar att trädet saknade skönhetsvärde.
 • Annons