Oklart om nyckelbiotoper efter årsskiftet

14 november 2017 Om sju veckor ska Skogsstyrelsen paus i nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige vara över. Men än så länge råder stor osäkerhet om vad som ska gälla efter årsskiftet, enligt Altinget.

Oklart om nyckelbiotoper efter årsskiftet

Två storskaliga nyckelbiotopsärenden håller berörda myndigheter sysselsatta. Det ena handlar om de stoppade inventeringarna i nordvästra Sverige. Det andra är den stora nationella nyckelbiotopsinventering med start 2018 som regeringen beslutade om.

För nordvästra Sverige gäller att en förbättrad inventeringsmetodik ska finnas klar efter årsskiftet – men att det första året ska betraktas som testperiod

Enligt Bo Hultgren, senior advisor, på Skogsstyrelsen, är det ännu inte klart om metoden ska användas i skarpt läge under testperioden, det vill säga om nyckelbiotoperna kommer att avgränsas och dokumenteras eller om det fortfarande rör sig om en paus.

Claes Svedlindh, chef för Naturvårdsverkets naturavdelning, poängterar att samma metodik ska användas över hela landet. Man får inte höja kraven för vad som är en nyckelbiotop i norra Sverige.

Även detaljerna kring den nationella inventeringen med som finns med i 2018 års budgetproposition är osäkra. Om vissa skogstyper ska prioriteras eller en viss geografisk ordning ska gälla framgår ännu inte.

Men enligt Bo Hultgren handlar det inledningsvis om att titta på metoder. En stor skillnad mot tidigare är att fjärranalys finns att tillgå. Inventeringen behöver alltså inte nödvändigtvis genomföras av personer ute i skogarna.

Att nå en ökad acceptans för inventeringen är en viktig del av uppdraget.  Det ska göras genom att utveckla kvaliteten genom ökad dokumentation och ökad tydlighet, tillägger han.

Den 30 november ska Skogsstyrelsen presentera den nya inventeringsmetodiken för nordvästra Sverige på ett seminarium i Stockholm, skriver Altinget.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb