LAGAR.

Oklart läge kring 74-tonnare

9 maj 2018 Kan man säga nej till en 74-tonnare? För enskilda vägar med statsbidrag finns inget klart svar. Varken Trafikverket eller jurister vet.

Oklart läge kring 74-tonnare

Elva procent av det statliga vägnätets 98 000 kilometrar öppnas för 74-tonsfordon i juli. Och fler kilometrar ska det bli under de närmaste åren. 

Trafikforskare försäkrar att vägslitaget inte ökar, eftersom tyngden fördelas på fler hjul­axlar på dessa ekipage, men många markägare undrar säkert ändå om deras skogs­bilvägar verkligen håller. 

Frågan är: Kan man neka 74-tonnare på sin egen väg? Det enkla svaret är ja, om din väg inte har statligt eller kommunalt bidrag. Om du däremot tillhör den vanligaste väghållaren, den som har del i enskild väg med bidrag, blir svaret från Trafikverket: ”Vet inte”.

Läs mer i SKOGEN 4/2018 som har tema Skogstransport.
Läs SKOGEN-numret digitalt – som prenumerant eller lösnummer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb