Ökat virkesvärde åts upp av kostnader

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det ökade virkesvärdet åts upp av ökade skogsbrukskostnader. Det visar Skogforsks skogsbruksindex för 2021.
Skogsbruksindex, som visar virkesvärdets relation till skogsbrukskostnaden, blev oförändrat 2021 jämfört med året innan. Detta trots höjda sågtimmerpriser både i norra och södra Sverige. Snittpriset för löv och massaved var dock stabilt, enligt Skogforsk.
Den genomsnittliga virkesintäkten vid bilväg steg med 6,8 procent till 475 kronor per kubikmeter fast mått under bark.  Det ökade virkesvärdet åts dock upp av att skogsbrukskostnaderna ökade med 7,8 procent. 
Uppdelat på drivning, det vill säga avverkning och skotning, ökade medelkostnaderna 3,4 procent i hela landet. Dock med stor variation mellan olika regioner.
Skogsvård utfördes i ökad omfattning vilket avspeglas i kostnadsökningar på hela 13 procent.
”Räknat som andel av skogsbrukets totalkostnader har skogsvårdskostnaden ökat med fyra procentenheter de senaste 25 åren och vägkostnaderna med drygt åtta procentenheter. Motsvarande kostnadsandel för drivning har däremot sjunkit med drygt fem procentenheter medan kostnads­andelen för administration och övriga omkostnader i princip har halverats", säger Lars Eliasson, forskare hos Skogforsk.
Sedan 2000 har skogsbruksindex fallit från 2,25 till 1,80. 
 
 
 
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • KD: Vi vill förändra EU:s landsbygdspolitik

  SKOGENdebatt. Kristdemokraterna vill se ett skifte i hur EU bedriver politik inom en lång rad områden som påverkar svensk landsbygd. Skogsbruket är ett exempel, skriver Sara Skyttedal och Carl-Wiktor Svensson.
 • Annons
 • Viltskötsel i Skogspodden

  I avsnitt 93 träffar Skogspodden Sebastian Helgée som är ordförande i Vimmerby östra älg- och kronskötselområde. Det samtalas en massa om viltförvaltning i kombination med skogsskötsel.
 • Höstexkursion med hjärtefråga

  Föreningen Skogens Höstexkursion går till generalsekreterare Johan Larssons hemtrakter. Han berättar vad han tycker gör årets exkursion spännande.
 • Annons
 • Med ny teknik kommer nya gränser

  SKOGENdebatt. Föreningen Skogens generalsekreterare reflekterar över glädjande framgångsvågor av ny teknik. Och hur trist det kan vara att börja prata begränsningar. Men någon behöver ändå lyfta frågan: Hur många kolbottnar ska vi bevara?
 • Svensk skogslagstiftning anmäls till EU

  Naturskyddsföreningen anmäler Sverige till EU-kommissionen. Den svenska skogslagstiftningen strider mot EU-rätten, enligt anmälan.
 • Annons