Ökat kvicksilverläckage i Sverige

8 oktober 2009 Skogsbruket står för en fjärdedel av kvicksilverhalterna i svensk fisk. Flera studier visar skogsbrukets påverkan av läckaget från marken till vattnet.

Problemet verkar vara störst i blöta marker och i samband med kraftiga markskador. Nya studier tyder också på att risken för läckage är kopplat till markens bördighet, rapporterar SkogsEko.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb