Ökat intresse för skogssådd

28 mars 2007 Skogforsk i Sävar har slagit nytt rekord. 3,2 ton, eller drygt 700 miljoner frön, kvalitetsbehandlades vid fröanläggningen under 2006.

Ökat intresse för skogssådd

Ulfstand Wennström, som ansvarar för fröverksamheten, tror att en avgörande anledning till ökningen av tallfrön är att intresset för skogssådd ökar.

– Allt fler inser fördelarna med skogssådd av IDS-behandlat frö. Frögivan kan sänkas och man får en jämnare föryngring, vilket i sin tur leder till ökad tillväxt och lägre framtida röjningskostnader, säger han.

När det gäller ökningen av granfrön kan man se en tydlig Gudrun-effekt. Under 2006 behandlades nästan dubbelt så mycket granfrön som ett normalår och år 2005 nära tre gånger så mycket.

Genom Skogforsks fröanläggning Fröservice passerar omkring 80 procent av det frö som används i svenska plantskolor. Och en ökande andel av det frö som används i skogssådd.

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb