Ökade leveransvirkespriser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
virkesmarknad
Leveransvirkespriserna för sågtimmer och massaved har ökat visar en jämförelse mellan de första kvartalen i fjol respektive i år.

Ökningen för timmer och massaved var tretton respektive åtta procent uinder året, enligt Skogsstyrelsens siffror. Uppgifterna gäller leveransvirke som står för tio procent av den totala virkesförsäljningen.

Annons
Annons

För sågtimmer var den regionala ökningen störst i Götaland med tretton procent följt av Svealand med tio procent. I södra Norrland var ökningen elva och i norra Norrland nio procent.
Prisökningen för massaved var knappt elva procent i Götaland. För norra och södra Norrland var uppgången knappt åtta respektive drygt  fem procents uppgång. I Svealand var massavedspriserna oförändrade.
En jämförelse mellan sista kvartalet i fjol och det första i år visar också på prisökningar. För sågtimmer var ökningen knappt fyra procent under perioden medan den var drygt tre procent för massaved.
Störst var timmerprisökningen i södra Norrland på fyra procent följt av norra Norrland där ökningen var tre procent. I Götaland var den drygt en procent och i Svealand oförändrad.
Massavedspriset ökade mest i norra Norrland med sex procent medan massavedspriserna i södra Norrland var oförändrade. I både Svealand och Götaland ökade massavedspriserna med drygt 1 procent.
 
Fakta leveransvirke: Ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. 
 
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons