Ökade anslag för skydd av skog

14 september 2021 Regeringen anslår 2,4 miljarder till skydd av värdefull natur nästa år. Höstbudgetens inriktning väckte genast debatt.

Ökade anslag för skydd av skog

Ökade kostnader för ersättning till markägare vid reservatsbildning i fjällnära skog är en anledning till det förstärkta anslaget.

Regeringen föreslår också satsningar på 810 miljoner kronor årligen mellan 2022 och 2027 för ”åtgärder som relaterar till vissa av skogsutredningens förslag”. Vilka åtgärderna är framgår inte.

Dessutom föreslås en treårig satsning på 100 miljoner kronor per år för att sköta naturreservat. ”Ett sätt att bidra till sysselsättning på landsbygden”, uppger regeringen.

Dessutom ska statligt ägda  vandringsleder rustas och underhållas genom anslag på 50 miljoner kronor per år i sex år framåt. Naturnära jobb, som riktar sig till unga arbetssökande, föreslås få 20 miljoner årligen i två år.

Höstbudgetens skogssatsning presenterades under måndagen av ministrarna Per Bolund (Miljöpartiet)) och Ibrahim Baylan (Socialdemokraterna). De  beskrev den både som den största satsning om gjorts på svensk natur och en stor satsning på skogsnäringens tillväxt. Flera nya former för skydd och ersättning ska utvecklas, lovade de.

Dessutom ska äganderätten stärkas genom att frivillighet ska vara grunden för myndigheternas arbete.  

Det senare lovordas av LRF Skogsägarna. Enligt dem finns en stor oro hos många skogsägare att om de genom sitt arbete skapar höga naturvärden, så kommer marken tas ifrån dem. 

– Vi är därför positiva till förslaget från regeringen om att frivillighet ska gälla vid skydd av natur, alltså att myndigheter måste ha markägarens medgivande för att etablera ett exempelvis naturreservat på dennes mark, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna, i en presskommentar.

Näringsminister Ibrahim Baylan nämnde flera gånger skogsnäringens betydelse för tillväxt, sysselsättning och export. 

Detta, anser LRF Skogsägarna, gör det väldigt  förvånade att budgetssatsningarna istället handlar om att ”på olika sätt ta skogsmark ur produktion” .

Även Vänsterpartiets Jens Holm var kritisk – men av helt andra skäl. Han välkomnar visserligen det ökade anslaget till naturskydd. 

– Problemet är systemskiftet, att det är skogsägarnas intressen och den privata äganderätten som ska vara utgångspunkten för skydd av skog, inte de biologiska eller sociala värdena, säger han till Altinget.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb