Ökade anslag för skydd av skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Regeringen anslår 2,4 miljarder till skydd av värdefull natur nästa år. Höstbudgetens inriktning väckte genast debatt.
Ökade kostnader för ersättning till markägare vid reservatsbildning i fjällnära skog är en anledning till det förstärkta anslaget.
Regeringen föreslår också satsningar på 810 miljoner kronor årligen mellan 2022 och 2027 för ”åtgärder som relaterar till vissa av skogsutredningens förslag”. Vilka åtgärderna är framgår inte.
Dessutom föreslås en treårig satsning på 100 miljoner kronor per år för att sköta naturreservat. ”Ett sätt att bidra till sysselsättning på landsbygden”, uppger regeringen.
Dessutom ska statligt ägda  vandringsleder rustas och underhållas genom anslag på 50 miljoner kronor per år i sex år framåt. Naturnära jobb, som riktar sig till unga arbetssökande, föreslås få 20 miljoner årligen i två år.

 

Annons
Annons

Höstbudgetens skogssatsning presenterades under måndagen av ministrarna Per Bolund (Miljöpartiet)) och Ibrahim Baylan (Socialdemokraterna). De  beskrev den både som den största satsning om gjorts på svensk natur och en stor satsning på skogsnäringens tillväxt. Flera nya former för skydd och ersättning ska utvecklas, lovade de.
Dessutom ska äganderätten stärkas genom att frivillighet ska vara grunden för myndigheternas arbete.  
Det senare lovordas av LRF Skogsägarna. Enligt dem finns en stor oro hos många skogsägare att om de genom sitt arbete skapar höga naturvärden, så kommer marken tas ifrån dem. 
– Vi är därför positiva till förslaget från regeringen om att frivillighet ska gälla vid skydd av natur, alltså att myndigheter måste ha markägarens medgivande för att etablera ett exempelvis naturreservat på dennes mark, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna, i en presskommentar.
Näringsminister Ibrahim Baylan nämnde flera gånger skogsnäringens betydelse för tillväxt, sysselsättning och export. 
Detta, anser LRF Skogsägarna, gör det väldigt  förvånade att budgetssatsningarna istället handlar om att ”på olika sätt ta skogsmark ur produktion” .
Även Vänsterpartiets Jens Holm var kritisk – men av helt andra skäl. Han välkomnar visserligen det ökade anslaget till naturskydd. 
– Problemet är systemskiftet, att det är skogsägarnas intressen och den privata äganderätten som ska vara utgångspunkten för skydd av skog, inte de biologiska eller sociala värdena, säger han till Altinget.
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons