Ökad produktion av trävaror

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
sågade trävaror
2015 blev ett ganska bra år för svensk skogsindustri. Sågverkens produktion blev den högsta sedan 2007. Massaproduktionen fortsatte att utvecklas positivt och papperstillverkningen stabiliserades. Det visar preliminära siffror från Skogsindustrierna.

– Som helhet blev 2015 ett hyfsat år. Bland de svenska basindustrierna hade skogsindustrin den mest positiva utvecklingen. Flera företag har tagit beslut om stora investeringar, vilket visar på en tilltro till de långsiktiga möjligheterna, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Produktionen av marknadsmassa steg för året med två procent, till 3,9 miljoner ton.

Den totala exporten var oförändrad jämfört med föregående år dvs. 3,4 miljoner ton. Leveranserna till EU gick upp med 1,5 procent och även de inhemska leveranserna visade en uppgång för 2015.

– Värdet av den svenska skogsindustriexporten beräknas stiga med tre procent till 127 miljarder kronor, samtliga näringsgrenar inom skogsindustrin beräknas visa en positiv utveckling för 2015, kommenterar Mats Kinnwall.

Den svenska papperstillverkningen, som sjunkit som en följd av nedläggningar de senaste åren, stabiliserades något under 2015. Volymminskningen stannade på cirka två procent till 10,2 miljoner ton. Pappersexporten minskade något i volym, men exportvärdet ökade med cirka en procent.  

– Pappersexporten sjönk marginellt med 0,4 procent till 9,3 miljoner ton. Leveranserna till EU - Sveriges största marknad – steg med två procent. Under året fortsatte de inhemska leveranserna att sjunka, säger Mats Kinnwall.

Utvecklingen inom de olika produktområdena har varierat, grafiskt papper har fortsatt sin tillbakagång under 2015, mjukpapper har varit fortsatt stabil och visade en ökning för året medan produktionen av förpackningsmaterial är på samma nivå som föregående år.

Produktionen av sågade trävaror fortsatte att stiga under 2015 och nådde 18,1 miljoner kubikmeter.

– Det är den högsta nivån sedan 2007. Produktionen av granvaror ökade 4 procent medan furuproduktionen var oförändrad. 58 procent av produktionen är granvaror medan resterande delen är furu, säger Mats Kinnwall.

Sågverkens leveranser av trävaror utvecklades något bättre än produktionen och steg 4 procent.

Exporten av sågade trävaror uppgick preliminärt till 12,8 miljoner kubikmeter, motsvarande ca 26 miljarder kronor. Volymen ökade därmed ca 4 procent medan värdet av exporten ökade ca 1,5 procent. Sverige ökar sina marknadsandelar på exportmarknaderna, vilket den relativt svaga kronan har bidragit till.

Hög byggaktivitet i Sverige har inneburit god avsättning av trävaror på hemmamarknaden, uppskattningsvis 5 miljoner kubikmeter eller 28 procent av de totala leveranserna.

Uppgifterna är preliminära. De definitiva uppgifterna kommer att redovisas i Skogsindustriernas kvartalsrapport i mars.

 

Publicerad:
 • Forskning gör träskivor vänligare och tåligare

  Två projekt vid Linneuniversitet ska göra träfiberskivor mer miljövänliga och återvinningsbara. Dessutom ska de stå emot väta bättre.
 • Annons
 • Skogsfond Baltikum ökar förvärvstakten

  Skogsfond Baltikum expanderar. Just nu pågår en nyemission i syfte att genomföra ytterligare skogsförvärv i Lettland och Litauen.
 • Virkesstudion #34 – Baltspecial #2

  I detta avsnitt gästas Virkesstudion av Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
 • Annons
 • Vilt i Skogspodden

  Nu finns avsnitt 68 av Skogspodden ute och där pratas en hel del viltbete och tall.
 • ”Sverige beräknar naturskydd ovanligt strängt”

  Kategorier: skyddad skog, LRF
  Det är stora skillnader i uppgifterna om hur mycket natur som är skyddad i Sverige. Naturvårdsverket uppger drygt 14 procent. Men om vi räknade som de flesta andra EU-länder skulle siffran vara 58 procent, menar LRF.
 • Annons