Ökad kunskap om skogens vatten

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Kunskapen om hur skogsbruket ska ta hänsyn till vattenmiljöer vid skogliga åtgärder är idag relativt god. Men samtidigt visar uppföljningar att det finns stora problem med till exempel körskador vid vattendrag och i våtmarker.

Inom ramen för EU:s landsbygdsprogram har Skogsstyrelsen under de senaste åren bedrivit kompetensutveckling kring hur planering och genomförande av skogsbruksåtgärder ska utföras för att bevara och utveckla skogens vattenmiljöer. De två rojekten "Skogsbruk och vatten" och "Klimatanpassat skogsbruk och vatten" har tillsammans nått cirka 11 800 personer i rådgivning och skogsträffar.

– En ökad efterfrågan på skogsråvara, kombinerat med förändringar i klimatet, innebär att det krävs mer kunskap inom skogsbruket om hur man ska planera och genomföra en åtgärd för att skydda vattendrag och sjöar mot negativ påverkan, säger projektledare Ewa Nilsson.

Båda projekten har också bidragit till att sprida kunskaper om hur markens produktionsförmåga ska bibehållas på lång sikt, och hur man utför produktionshöjande åtgärder samtidigt som man tar hänsyn till vattenmiljöer.

Uppföljningen visar att mellan 76 procent och 92 procent av alla deltagare i aktiviteterna säger sig ha fått nya kunskaper. Av dem som planerar en åtgärd säger 76 procent att rådgivningen påverkade att en åtgärd utfördes, eller hur åtgärden utfördes.

Publicerad:
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Annons
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Annons
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Johanna Sandahl

  ”Inte läge att laborera”

  Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
 • Annons