Ökad bekämpning av granbarkborre

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Skogsstyrelsen utökar det norra bekämpningsområdet för granbarkborre. Risken för insektshärjningar har vuxit i områden som drabbades av stormen Dagmar.

Norra bekämpningsområdet. Källa Skogsstyrelsen.Delar av de områden i Mellannorrland som under ett par års tid varit utsatta för granbarkborrens härjningar drabbades även av stormen Dagmar. Nu när läget klarnat har det visat sig att mycket virke ligger otillgängligt. Bland annat skapades luckor som kan vara svåra att  nå då de är belägna mitt i annars väl slutna bestånd.

Annons
Annons

Då Skogsstyrelsen nu befarar att stormfälld och skadad gran kan bli liggande kvar väljer man att utöka det norra bekämpningsområdet för granbarkborre.

Skogsstyrelsen framhåller vikten av att det stormskadade virket upparbetas och transporteras ut från skogen så fort som möjligt, innan skadeinsekterna hunnit svärma till våren. Stora virkesvärden kan annars gå förlorade. Tas virket inte bort i tid finns uppenbar risk att mycket av bekämpningsarbetet mot granbarkborrar under de senaste åren har varit förgäves.

Reglerna för det utökade bekämpningsområdet trädde i kraft den 1 mars.

Text: Per Ericsson
Illustration: Skogsstyrelsen

Publicerad:
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons