Ökad avverkning i svenska skogar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild. Foto: Bengt Ek.
Avverkningarna i Sverige nådde mycket höga nivåer i fjol. Detta trots en ökning av virkesimporten med 40 procent, enligt ny statistik från Skogsstyrelsen.

2018 avverkades 93,4 miljoner kubikmeter, en ökning med 0,9 miljoner jämfört med året innan.  Statistiken gäller bruttoavverkning som betyder att även kvarlämnade stammar räknas.

Annons
Annons

Nettoavverkningen, som enbart mäter de stammar som tas ur skogen, blev drygt 75 miljoner kubikmeter, en ökning med en miljon kubikmeter. Av detta är knappt hälften barrsågtimmer, drygt 40 procent massaved och 9 procent brännved och stamvedsflis. Avverkningen av barrsågtimmer har minskat med 0,7 procent medan avverkningen av massaved har ökat med 2,8 procent, jämfört med 2017.

Över hälften av årlig avverkad volym kommer från föryngringsavverkning, knappt en tredjedel från gallring och resten från övrig avverkning.

Även importen ökade.  Enligt preliminära siffror för 2018 importerades 8,4 miljoner kubikmeter, en ökning med 42 procent eller 2,5 miljoner kubikmeter. Samtidigt innebar den svenska virkesexporten på 0.8 miljoner kubikmeter en minskning med 0,2 miljoner.

– Statistiken bekräftar vår bild att 2018 var ett år när skogsindustrin gick för högtryck. Nu ser vi att virkespriserna, särskilt på grantimmer i syd faller, men granbarkborreskador verkar hålla upp avverkningsnivån, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Enligt Skogsstyrelsen ligger den högsta hållbara avverkningsnivån på 95-100 miljoner kubikmeter per år.

 

Publicerad:
 • Testa dina trädkunskaper

  Alla känner väl till gran och tall – men vad vet du egentligen om dem och alla våra andra svenska träd?
 • Annons
 • Så syns coronaeffekten i skogssektorn

  Coronakrisen har slagit väldigt olika mot olika delar av skogsindustrin. Men på det hela har man klarat den väl, konstaterar Virkesbörsen i sin analys av andra kvartalet i år.
 • Skogsmaskindagarna ställs in

  Skogsmaskindagarna i Karlskoga 2020 ställs in på grund av restriktioner med anledning av coronaviruset. Mässan återkommer den 20-21 maj 2022.
 • Annons
 • De testar fjärrstyrda skotare

  Nu testar Sveaskog att fjärrstyra skotare. Fjärrstyrning skulle innebära en förbättrad arbetsmiljö för många maskinförare. ​
 • Vida nöjda med halvåret

  Kategorier: Vida, halvårsrapport
  Vida-koncernens halvårsresultat sjönk med närmare 40 procent jämfört med i fjol. Ett bra rörelseresultat efter förutsättningarna, anser ledningen.
 • Annons