Ökad avverkning i svenska skogar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild. Foto: Bengt Ek.
Avverkningarna i Sverige nådde mycket höga nivåer i fjol. Detta trots en ökning av virkesimporten med 40 procent, enligt ny statistik från Skogsstyrelsen.

2018 avverkades 93,4 miljoner kubikmeter, en ökning med 0,9 miljoner jämfört med året innan.  Statistiken gäller bruttoavverkning som betyder att även kvarlämnade stammar räknas.

Annons
Annons

Nettoavverkningen, som enbart mäter de stammar som tas ur skogen, blev drygt 75 miljoner kubikmeter, en ökning med en miljon kubikmeter. Av detta är knappt hälften barrsågtimmer, drygt 40 procent massaved och 9 procent brännved och stamvedsflis. Avverkningen av barrsågtimmer har minskat med 0,7 procent medan avverkningen av massaved har ökat med 2,8 procent, jämfört med 2017.

Över hälften av årlig avverkad volym kommer från föryngringsavverkning, knappt en tredjedel från gallring och resten från övrig avverkning.

Även importen ökade.  Enligt preliminära siffror för 2018 importerades 8,4 miljoner kubikmeter, en ökning med 42 procent eller 2,5 miljoner kubikmeter. Samtidigt innebar den svenska virkesexporten på 0.8 miljoner kubikmeter en minskning med 0,2 miljoner.

– Statistiken bekräftar vår bild att 2018 var ett år när skogsindustrin gick för högtryck. Nu ser vi att virkespriserna, särskilt på grantimmer i syd faller, men granbarkborreskador verkar hålla upp avverkningsnivån, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Enligt Skogsstyrelsen ligger den högsta hållbara avverkningsnivån på 95-100 miljoner kubikmeter per år.

 

Publicerad:
 • Stormöte om granbarkborren

  Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare och andra berörda till granbarkborrekonferens i Linköping den 26 februari.
 • Annons
 • Per-Axel Björkman

  Knäpp med mobilen - och gör utbon nöjd

  Kategorier: Sista ordet, Skogsägare, Utbo
  Vi är många skogsägare som bor långt från vår skog. För oss vore det en stor hjälp om skogsbolagen lät dokumentera slutfört uppdrag genom att bara knäppa några bilder med mobilen och bifoga till slutredovisningen, säger skogsägaren Per-Axel Björkman i Sista ordet.
 • ”Upptäck röjning!”

  PRISTAGARE. Hälsingeföretaget Jolo sprider kunskap och inspiration om skogsvårds­branschen. För det har de fått Föreningen Skogens Silverkvist. 
 • Annons
 • Så ska tillväxten öka med 20 procent

  Genom 88 åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion kan tillväxten i skogen öka med 20 procent fram till 2050 och därmed bidra till ett fossilfritt samhälle, enligt en rapport.
 • Silverkvisten

  Entreprenörer fick kvistar

  PRISADE. Nya Silverkvistar delades även ut i samband med Skogentreprenörerna SE:s årsmöte.
 • Annons