Ökad avverkning efter sommarbränder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Avverkningsanmälningarna ökade kraftigt i september på grund av sommarens bränder. I södra Norrland var ökningen hela 78 procent, jämfört med samma månad förra året.

Det är den branddrabbade skogen som nu anmäls för avverkning, enligt Skogsstyrelsens månadsstatistik. I hela landet ökade den anmälda arealen med 22 procent. Skulle de brandskadade områdena räknas bort blir ökningen endast 4 procent. Sett till yta är den totala anmälda arealen i landet 35 815 hektar, varav 5 251 hektar är brandskadad.

Annons
Annons

I Svealand och Götaland ökade arealen som anmälts för avverkning med 9 respektive 16 procent. Däremot minskade den i norra Norrland med 18 procent.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 16 av 21 län. Störst var ökningen i Gävleborgs län med 152 procent, i Jämtlands län med 85 procent och i Blekinge län med 65 procent. I Västerbottens län minskade anmäld areal med 20 procent och i Norrbottens län minskade den med 15 procent.

För Gävleborgs län består den areal som anmäldes för avverkning under september till 60 procent av skog i brandskadade områden. Motsvarande siffra för Jämtlands län var 56 procent.

Under årets första nio månader har det anmälts nio procent större areal jämfört med samma period förra året.

 

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons