Ökad avverkning efter sommarbränder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Avverkningsanmälningarna ökade kraftigt i september på grund av sommarens bränder. I södra Norrland var ökningen hela 78 procent, jämfört med samma månad förra året.

Det är den branddrabbade skogen som nu anmäls för avverkning, enligt Skogsstyrelsens månadsstatistik. I hela landet ökade den anmälda arealen med 22 procent. Skulle de brandskadade områdena räknas bort blir ökningen endast 4 procent. Sett till yta är den totala anmälda arealen i landet 35 815 hektar, varav 5 251 hektar är brandskadad.

Annons
Annons

I Svealand och Götaland ökade arealen som anmälts för avverkning med 9 respektive 16 procent. Däremot minskade den i norra Norrland med 18 procent.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 16 av 21 län. Störst var ökningen i Gävleborgs län med 152 procent, i Jämtlands län med 85 procent och i Blekinge län med 65 procent. I Västerbottens län minskade anmäld areal med 20 procent och i Norrbottens län minskade den med 15 procent.

För Gävleborgs län består den areal som anmäldes för avverkning under september till 60 procent av skog i brandskadade områden. Motsvarande siffra för Jämtlands län var 56 procent.

Under årets första nio månader har det anmälts nio procent större areal jämfört med samma period förra året.

 

 

Publicerad:
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons