Ökad avverkning efter sommarbränder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Avverkningsanmälningarna ökade kraftigt i september på grund av sommarens bränder. I södra Norrland var ökningen hela 78 procent, jämfört med samma månad förra året.

Det är den branddrabbade skogen som nu anmäls för avverkning, enligt Skogsstyrelsens månadsstatistik. I hela landet ökade den anmälda arealen med 22 procent. Skulle de brandskadade områdena räknas bort blir ökningen endast 4 procent. Sett till yta är den totala anmälda arealen i landet 35 815 hektar, varav 5 251 hektar är brandskadad.

Annons
Annons

I Svealand och Götaland ökade arealen som anmälts för avverkning med 9 respektive 16 procent. Däremot minskade den i norra Norrland med 18 procent.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 16 av 21 län. Störst var ökningen i Gävleborgs län med 152 procent, i Jämtlands län med 85 procent och i Blekinge län med 65 procent. I Västerbottens län minskade anmäld areal med 20 procent och i Norrbottens län minskade den med 15 procent.

För Gävleborgs län består den areal som anmäldes för avverkning under september till 60 procent av skog i brandskadade områden. Motsvarande siffra för Jämtlands län var 56 procent.

Under årets första nio månader har det anmälts nio procent större areal jämfört med samma period förra året.

 

 

Publicerad:
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Annons
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • Annons
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Gnagskador från kronhjort

  Så mycket kostar hjorten

  VERKTYG. Med den nya appen Kronhjortsskador kan man beräkna kostnaden för dessa djurs barkgnag på granskog. 
 • Annons