”Offentliga statistiken om priset på skogsfastigheter är primitiv”

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Debatt. I SKOGEN nr 5 ifrågasätter fyra värderingskunniga Torbjörn Sundelins kritik av hur statistiken över fastighetspriser presenteras. Här får de svar.

Jag har stor respekt för erfarna värderare av skogsfastigheter, det är inte deras kompetens jag ifrågasätter. Och naturligtvis vet jag att den bristfälliga statistiken inte är ett problem för värderarna.
Problemet som jag velat lyfta fram är att den offentliga statistiken om priset på skogsfastigheter är primitiv, att den inte försöker beakta den komplexitet som ligger bakom prisbildningen. Och att den kan vara vilseledande för de aktörer på marknaden som inte har stora utredningsresurser

Annons
Annons

Jag lyfter debatten för att jag anser att det vore fullt möjligt att på den knapphändiga prisinformation som finns bygga en mer sofistikerad statistik. En sådan statistik skulle gynna mindre aktörer på marknaden. Men kan det möjligen vara så att det skulle kunna bli ett problem – för värderare och oberoende analytiker?

Nu är det så att spottar man konstant på en sten så blir den till slut våt. I mer än 20 år, två gånger per år har myndighet och organisationer spottat ut statistiken över fastighetspriser mätt i kr/m3sk på fastigheten. Samfällt, och med små inbördes variationer, resulterar det i att merparten av köpare och säljare betraktar detta som en enkel och sann beskrivning av fastigheters värde.
Avsaknaden av, för enskilda köpare/säljare av skogsfastigheter, relevanta värderingsverktyg innebär att dessa tillgriper den här statistiken vid förvärv/försäljning. Detta tillgrepp genererar i sin tur ny statistik med bibehållna samband.

Så herrar Rutegård/Jürss/Weitze/Gröndahl, jag slår absolut in dörrar som är öppna – för värderare. Jag efterlyser en prisstatistik som har stöd i forskningen, är matematiskt korrekt samt till yttermera visso gagnar köpare och säljare av skogsfastigheter.

Text: Torbjörn Sundelin

Läs mer:
Fel att ange skogsfastighetspriser i kronor per kubikmeter

SKOGEN 6/2012

 

Opinion
Publicerad:
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons