Oenighet om skogens kolupptag

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN, Föreningen Skogen
Regeringen vill få fram ett underlag för hur skogars kolupptag ska beräknas. Men myndigheterna är inte överens om beräkningsmodellen, skriver Altinget.

Hur mycket kol som binds i produktionsskogarna har betydelse för hur mycket som kan avverkas.  Regeringen har därför velat ta fram en plan för hur kolupptaget kan se ut under åren 2021 och 2025.  Den ska skickas in till EU-kommissionen vid årsskiftet.

Annons
Annons

Sveriges lantbruksuniversitet har fått uppdraget att ta fram en bokföringsplan och en referensnivå. 

Rådgivande myndigheter är Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket. Men de har olika syn på hur referensnivån ska beräknas. I universitetets förslag argumenteras för utökad avverkning för att få fram träprodukter som ska ersätta fossila material. Förslaget, som stöds av Skogsstyrelsen, innebär i praktiken att 100 procent av den beräknade tillväxten i virkesproduktionsskogen  kan avverkas utan att skapa en utsläppsskuld. 

Naturvårdsverket, däremot, anser att även äldre historiska data ska ingå i beräkningarna och då hamnar gränsen vid 90 procent. Annars, anser de, finns en risk att andra länder sätter en hög referensnivå utan att öka sin avverkning, vilket skapar utsläppskrediter.

–Den föreslagna referensnivån kommer inte att spegla den troliga utvecklingen för kolupptaget i den brukade skogen under perioden 2021-2025. Det är det stora problemet. Vi tror inte att det är rättvisande. Naturvårdsverket vill att den ska vara trovärdig, säger Björn Boström på Naturvårdsverket till Altinget.

Publicerad:
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Annons
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • Annons
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Gnagskador från kronhjort

  Så mycket kostar hjorten

  VERKTYG. Med den nya appen Kronhjortsskador kan man beräkna kostnaden för dessa djurs barkgnag på granskog. 
 • Annons