Oenighet om skogens kolupptag

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN, Föreningen Skogen
Regeringen vill få fram ett underlag för hur skogars kolupptag ska beräknas. Men myndigheterna är inte överens om beräkningsmodellen, skriver Altinget.

Hur mycket kol som binds i produktionsskogarna har betydelse för hur mycket som kan avverkas.  Regeringen har därför velat ta fram en plan för hur kolupptaget kan se ut under åren 2021 och 2025.  Den ska skickas in till EU-kommissionen vid årsskiftet.

Annons
Annons

Sveriges lantbruksuniversitet har fått uppdraget att ta fram en bokföringsplan och en referensnivå. 

Rådgivande myndigheter är Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket. Men de har olika syn på hur referensnivån ska beräknas. I universitetets förslag argumenteras för utökad avverkning för att få fram träprodukter som ska ersätta fossila material. Förslaget, som stöds av Skogsstyrelsen, innebär i praktiken att 100 procent av den beräknade tillväxten i virkesproduktionsskogen  kan avverkas utan att skapa en utsläppsskuld. 

Naturvårdsverket, däremot, anser att även äldre historiska data ska ingå i beräkningarna och då hamnar gränsen vid 90 procent. Annars, anser de, finns en risk att andra länder sätter en hög referensnivå utan att öka sin avverkning, vilket skapar utsläppskrediter.

–Den föreslagna referensnivån kommer inte att spegla den troliga utvecklingen för kolupptaget i den brukade skogen under perioden 2021-2025. Det är det stora problemet. Vi tror inte att det är rättvisande. Naturvårdsverket vill att den ska vara trovärdig, säger Björn Boström på Naturvårdsverket till Altinget.

Publicerad:
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons