”Oacceptabelt, Skogsstyrelsen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Att Skogsstyrelsen tycks ha bestämt sig på förhand angående registrering av nyckelbiotoper vid avverkning kortsluter det just påbörjade remissarbetet, anser Naturskyddsföreningen.

”Registrering av nyckelbiotoper vid avverkning föreslås upphöra”, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande samma dag som en utredning skickas ut på remiss om framtiden för nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan. Helt oacceptabelt, anser Naturskyddsföreningen.

Annons
Annons

”Att Skogsstyrelsen tycks ha bestämt sig på förhand innan remissomgången genomförts kortsluter inte bara remissarbetet utan också regeringens arbete med nyckelbiotopsfrågan, säger Johanna Sandahl”, Naturskyddsföreningens ordförande, i ett pressmeddelande.

Regeringen har tillsatt en statlig utredare som bland annat ska göra en ”översyn av ansvaret för identifiering, avgränsning och registrering av nyckelbiotoper och uppgifter som har betydelse för grön infrastruktur”.

I motsats till Skogsstyrelsen anser Naturskyddsföreningen att det i den remiss som nu skickas ut finns flera slutsatser som tydligt talar för fortsatt registrering av nyckelbiotoper. 

 

VÄRDEFULLT KUNSKAPSUNDERLAG

Exempelvis skriver utredarna att ”nyckelbiotopsbegreppet är starkt integrerat i Skogsstyrelsens verksamhet och används som kunskapsunderlag inom en stor del av verksamheten. Databasen om nyckelbiotoper utgör ett värdefullt kunskapsunderlag.”

I utredningen slås också fast att det behövs ett landsomfattande kunskapsunderlag om skogar med höga naturvärden som kan användas av olika intressenter för att skogs- och miljöpolitiken ska kunna genomföras. 

”Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist gjorde häromåret en egenhändig paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. När arbetet nu åter tagit fart, tycks Skogsstyrelsen plötsligt vilja upphöra med i princip all registrering av nyckelbiotoper, en verksamhet som pågått i decennier. Myndigheten verkar vara beredd att välja en linje som riskera långtgående konsekvenser för naturvårdsarbetet”,  kommenterar Johanna Sandahl.

 

 

Publicerad:
 • De testar fjärrstyrda skotare

  Nu testar Sveaskog att fjärrstyra skotare. Fjärrstyrning skulle innebära en förbättrad arbetsmiljö för många maskinförare. ​
 • Annons
 • Vida nöjda med halvåret

  Kategorier: Vida, halvårsrapport
  Vida-koncernens halvårsresultat sjönk med närmare 40 procent jämfört med i fjol. Ett bra rörelseresultat efter förutsättningarna, anser ledningen.
 • Etiopiskt skogsprojekt får svenskt hållbarhetspris

  Organisationen Forested Foods har fått ett svenskt hållbarhetspris för sitt arbete med att etablera skogsjordbruk i Etiopien. 
 • Annons
 • Brand på lantbruksuniversitet troligtvis anlagd

  Kategorier: SLU Alnarp
  Tidigt på onsdagsmorgonen drabbades Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp av en brand i en träbyggnad. Branden, som misstänks vara anlagd, påverkar inte terminsstarten.
 • Natur kan trigga ungas klimatångest

  Kategorier: barn och natur, klimatoro
  För vissa barn kan vistelse i skog och natur ge ångest istället för glädje. Upplevelsen triggar oron för klimatförändringar, enligt en brittisk studie.
 • Annons