”Oacceptabelt, Skogsstyrelsen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Att Skogsstyrelsen tycks ha bestämt sig på förhand angående registrering av nyckelbiotoper vid avverkning kortsluter det just påbörjade remissarbetet, anser Naturskyddsföreningen.

”Registrering av nyckelbiotoper vid avverkning föreslås upphöra”, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande samma dag som en utredning skickas ut på remiss om framtiden för nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan. Helt oacceptabelt, anser Naturskyddsföreningen.

Annons
Annons

”Att Skogsstyrelsen tycks ha bestämt sig på förhand innan remissomgången genomförts kortsluter inte bara remissarbetet utan också regeringens arbete med nyckelbiotopsfrågan, säger Johanna Sandahl”, Naturskyddsföreningens ordförande, i ett pressmeddelande.

Regeringen har tillsatt en statlig utredare som bland annat ska göra en ”översyn av ansvaret för identifiering, avgränsning och registrering av nyckelbiotoper och uppgifter som har betydelse för grön infrastruktur”.

I motsats till Skogsstyrelsen anser Naturskyddsföreningen att det i den remiss som nu skickas ut finns flera slutsatser som tydligt talar för fortsatt registrering av nyckelbiotoper. 

 

VÄRDEFULLT KUNSKAPSUNDERLAG

Exempelvis skriver utredarna att ”nyckelbiotopsbegreppet är starkt integrerat i Skogsstyrelsens verksamhet och används som kunskapsunderlag inom en stor del av verksamheten. Databasen om nyckelbiotoper utgör ett värdefullt kunskapsunderlag.”

I utredningen slås också fast att det behövs ett landsomfattande kunskapsunderlag om skogar med höga naturvärden som kan användas av olika intressenter för att skogs- och miljöpolitiken ska kunna genomföras. 

”Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist gjorde häromåret en egenhändig paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. När arbetet nu åter tagit fart, tycks Skogsstyrelsen plötsligt vilja upphöra med i princip all registrering av nyckelbiotoper, en verksamhet som pågått i decennier. Myndigheten verkar vara beredd att välja en linje som riskera långtgående konsekvenser för naturvårdsarbetet”,  kommenterar Johanna Sandahl.

 

 

Publicerad:
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Annons
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Annons
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Johanna Sandahl

  ”Inte läge att laborera”

  Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
 • Annons