”Oacceptabelt, Skogsstyrelsen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Att Skogsstyrelsen tycks ha bestämt sig på förhand angående registrering av nyckelbiotoper vid avverkning kortsluter det just påbörjade remissarbetet, anser Naturskyddsföreningen.

”Registrering av nyckelbiotoper vid avverkning föreslås upphöra”, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande samma dag som en utredning skickas ut på remiss om framtiden för nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan. Helt oacceptabelt, anser Naturskyddsföreningen.

Annons
Annons

”Att Skogsstyrelsen tycks ha bestämt sig på förhand innan remissomgången genomförts kortsluter inte bara remissarbetet utan också regeringens arbete med nyckelbiotopsfrågan, säger Johanna Sandahl”, Naturskyddsföreningens ordförande, i ett pressmeddelande.

Regeringen har tillsatt en statlig utredare som bland annat ska göra en ”översyn av ansvaret för identifiering, avgränsning och registrering av nyckelbiotoper och uppgifter som har betydelse för grön infrastruktur”.

I motsats till Skogsstyrelsen anser Naturskyddsföreningen att det i den remiss som nu skickas ut finns flera slutsatser som tydligt talar för fortsatt registrering av nyckelbiotoper. 

 

VÄRDEFULLT KUNSKAPSUNDERLAG

Exempelvis skriver utredarna att ”nyckelbiotopsbegreppet är starkt integrerat i Skogsstyrelsens verksamhet och används som kunskapsunderlag inom en stor del av verksamheten. Databasen om nyckelbiotoper utgör ett värdefullt kunskapsunderlag.”

I utredningen slås också fast att det behövs ett landsomfattande kunskapsunderlag om skogar med höga naturvärden som kan användas av olika intressenter för att skogs- och miljöpolitiken ska kunna genomföras. 

”Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist gjorde häromåret en egenhändig paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. När arbetet nu åter tagit fart, tycks Skogsstyrelsen plötsligt vilja upphöra med i princip all registrering av nyckelbiotoper, en verksamhet som pågått i decennier. Myndigheten verkar vara beredd att välja en linje som riskera långtgående konsekvenser för naturvårdsarbetet”,  kommenterar Johanna Sandahl.

 

 

Publicerad:
 • Kombimaskinen Malwa 560c

  Medlemmar vill ha mer smått

  Södra gläntar på dörren för små maskiner sedan fler medlemmar har börjat efterfråga dem. Så kan man tolka uttalanden på skogs­ägarföreningens årsstämma.
 • Annons
 • ”Har FSC Sverige blivit en hemlig grupp?”

  SKOGENdebatt. FSC-certifieringens nya skepnad har större befogenheter och mindre insyn. En öppnare organisation skulle kännas mer trovärdig, anser Lars M Johansson, Mellanljusnans SBO.
 • Poppel kan ge väldigt virkestillskott

  Kategorier: Poppel, Skogsforskning
  Poppelodlingar skulle kunna ge Sverige ytterligare 30 miljoner kubikmeter virke om året, enligt preliminära forskningsresultat.
 • Annons
 • Nu kan skolor boka uteklassrum på Djurgården

  Skogen i Skolans nya uteklassrum på Djurgården i Stockholm kan nu bokas av skolklasser.
 • Johnny hjälper vid jobbsök

  Kategorier: Skogenjobb, Skogssverige
  Johnny Nattsjö, annonsansvarig hos Föreningen Skogen, kan det mesta om att formulera budskap för varumärkesbyggande och rekrytering. Dessutom är han en mästerlig tecknare.
 • Annons