Nytt skogsprojekt i Västra Götaland

6 februari 2023 Arena Skog är ett nytt projekt som satsar 16 miljoner kronor på att öka  affärsmöjligheterna för skogsägare och skogsföretag i Västra Götaland

Skogsnäringen i Västra Götaland sysselsätter 7 000 personer och omsätter 32 miljarder kronor. 80 procent av marken ägs av privata skogsägare.

Nu vill ett projekt engagera privata skogsägare och företag som har skogen som bas. Det kan handla om skogsentreprenörer eller företag inom träförädling, skogsskötsel eller besöksnäring.

I samråd med dem vill man utveckla nya affärsmöjligheter och stärka  konkurrenskraften. 

Här ska bland annat ske ett kunskapsutbyte mellan forskning och skogsägare samt skogsföretag. Forskning anpassad efter länets speciella förutsättningar ska också etableras.

Ett större årligt återkommande skogsevent i Västra Götaland ingår också i projektet.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kommer tillsammans med några andra parter att leda arbetet.

– Tillsammans kommer vi arrangera utbildningar, fältbesök och seminarier inom skogens alla delar och här kommer SLU:s expertkunskap att vara ett viktigt element för att öka kunskapsnivån inom skogssektorn, säger Henrik Böhlenius, samverkanslektor vid SLU, i ett pressmeddelande från Hushållningssällskapet.

Om Arena Skog: Treårigt projekt med syfte att stärka skogsnäringen i Västra Götaland. Med i det flera år långa förberedelsearbetet har varit skogsägare, skogsföretag, kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Innovatum Science Park, LRF, Johanneberg Science Park.

Ledare för samverkansprojektet är Gröna klustret Nuntorp, Hushållningssällskapet Västra, Hushållningssällskapet Sjuhärad  och SLU.

Finansiärer är EU:s regionalfond Västsverige, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunförbund.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb