Nytt sekretariat på KSLA

19 april 2010 Sekretariat för internationella skogliga lokaliserat på KSLA.

Från den 1 mars 2010 hyser Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien ett Sekretariat för
internationella skogliga frågor med SkogD Fredrik Ingemarson som projektledare.

Sekretariatet kommer att understödja ett nätverk för omvärldsanalys genom att:
– På ett obundet sätt identifiera frågor av internationell natur som har eller kan tänkas få ett stort inflytande på den svenska skogsnäringen

– Analysera och skapa plattformar för att diskutera dessa frågor, och att verka för att resultatet och rekommendationer från diskussionernakommer den svenska skogssektorn till del.

Den 26 maj 2010 arrangeras på KSLA konferensen ”Vägval för den svenska skogssektorn — Hur ska Sverige agera i det europeiska skogliga samarbetet?”. Konferensen kan ses som en
förövning inför the Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE) och ett europeiskt ramverk för skydd av EU:s skogar.

Tidigare har Fredrik Ingemarson arbetat som forskare inom Forest policy på Beijing University och SLU och senast (2009) en Post-doc på European Forest Insitute (EFI) ATLANTIC,
Bordeaux, inom ett EU-projekt för analys av ekonomiska effekter av stormar under de senaste 60 åren.

Mer information finns på: http://www.ksla.se/dir/147/index.html

Fredrik Ingemarson nås på tel. 08-54 54 77 11 eller e-post: fredrik.ingemarson@ksla.se

För anmälan till konferensen den 26 maj kontaktas Gun Askerö på tel. 08-54 54 77 12 eller e-post: gun.askero@ksla.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb