Nyckelbiotopsregistrering upphör

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: P Åsberg.
Vid årsskiftet slutade Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan. Naturvärden ska enligt myndigheten "dokumenteras på ett nytt sätt”.
Det nya arbetssättet började användas den första januari.
För de skogsägare som skickar in en anmälan eller ansökan om avverkning blir skillnaden att Skogsstyrelsen inte registrerar en eventuell nyckelbiotop.
– Vi kommer att dokumentera naturvärden som har betydelse för handläggningen av ärendet utifrån de lagkrav som finns, säger Magnus Viklund, chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Bakgrunden är att Skogsstyrelsen kommit fram till att det är olämpligt att blanda tillsyn och nyckelbiotopsinventering. Detta eftersom nyckelbiotoper inte regleras i lag. Tillsyn innebär att myndigheten kontrollerar att lagstiftningen följs, till exempel i en granskning av en ansökan om skogsavverkning.
Beslutet om nyckelbiotoper har väckt stark kritik från miljörörelsen och länsstyrelser. En del lyfter fram att risken ökar för att områden med nyckelbiotopskvalitet kommer att avverkas.
– Man kan argumentera för att det är en ökad risk, men Skogsstyrelsen måste agera inom ramarna för vad som är tillbörligt vid tillsyn. Det konstruktiva i det här läget, för att hantera risken, är att hela skogssektorn tar fasta på allt som går att fortsätta med och även utveckla det för att verka för god naturvård, säger Magnus Viklund.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons