Nyckelbiotopsregistrering kan inte överklagas

24 november 2020 En dom i kammarrätten anser att registrering av nyckelbiotop inte är ett beslut som kan överklagas. I domen poängteras att det är markens naturvärden, inte själva registreringen hos Skogsstyrelsen, som får konsekvenser för markägaren.

Därmed undanröjs domen från Förvaltningsrätten i Malmö i vintras. Den ansåg att registreringen av nyckelbiotoperna ska kunna överklagas. Domen tog därmed markägarens parti och ansåg dessutom att själva registreringen av nyckelbiotoperna saknade stöd i lag och förordning och därför skulle undanröjas.

Skogsstyrelsen överklagade och Kammarrätten i Göteborg ger dem rätt i en dom som kom i oktober.

Det är nyckelbiotopens karaktär i sig, och inte själva registreringen, som får konsekvenser för markägaren, menar kammarrätten.

Det är alltså markområdets betydelse för flora och fauna som kan medföra att området exempelvis ska anmälas för samråd. Samma resonemang förs om att nyckelbiotopers virke inte går att handla med. Det är naturvärdena, och de certifieringsregler som skogsägare och virkesköpare enats om, som sätter stopp för handeln och inte själva registreringen.

”Registreringen är alltså inte avsedd att ha några verkningar för markägaren – de eventuella verkningar som uppkommer uppstår redan på grund av den omständighet att markförhållandena utgör en nyckelbiotop. Funktionen hos registreringen är inte heller att påverka faktiska förhållanden, eftersom området inte blir en nyckelbiotop genom registreringen utan är det om området uppfyller vissa krav när det gäller flora och fauna. Sammanfattningsvis bedömer kammarrätten därmed att registreringarna inte är att anse som förvaltningsbeslut. Förvaltningsrätten dom ska därför undanröjas”, skriver kammarrätten i domen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb