Nyckelbiotopsregistrering kan inte överklagas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En dom i kammarrätten anser att registrering av nyckelbiotop inte är ett beslut som kan överklagas. I domen poängteras att det är markens naturvärden, inte själva registreringen hos Skogsstyrelsen, som får konsekvenser för markägaren.
Därmed undanröjs domen från Förvaltningsrätten i Malmö i vintras. Den ansåg att registreringen av nyckelbiotoperna ska kunna överklagas. Domen tog därmed markägarens parti och ansåg dessutom att själva registreringen av nyckelbiotoperna saknade stöd i lag och förordning och därför skulle undanröjas.
Skogsstyrelsen överklagade och Kammarrätten i Göteborg ger dem rätt i en dom som kom i oktober.
Det är nyckelbiotopens karaktär i sig, och inte själva registreringen, som får konsekvenser för markägaren, menar kammarrätten.
Det är alltså markområdets betydelse för flora och fauna som kan medföra att området exempelvis ska anmälas för samråd. Samma resonemang förs om att nyckelbiotopers virke inte går att handla med. Det är naturvärdena, och de certifieringsregler som skogsägare och virkesköpare enats om, som sätter stopp för handeln och inte själva registreringen.
”Registreringen är alltså inte avsedd att ha några verkningar för markägaren – de eventuella verkningar som uppkommer uppstår redan på grund av den omständighet att markförhållandena utgör en nyckelbiotop. Funktionen hos registreringen är inte heller att påverka faktiska förhållanden, eftersom området inte blir en nyckelbiotop genom registreringen utan är det om området uppfyller vissa krav när det gäller flora och fauna. Sammanfattningsvis bedömer kammarrätten därmed att registreringarna inte är att anse som förvaltningsbeslut. Förvaltningsrätten dom ska därför undanröjas”, skriver kammarrätten i domen.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Annons
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Annons
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • ”Biometria – skogsbrukets nya myndighet?”

  SKOGENdebatt. Biometria genomför en kartläggning av skogsbilvägarnas standard i Götaland. Detta görs utan dialog med skogsägaren som i efterhand kan få veta att vägen behöver ombesiktigas. Det tycks som om vi håller på att få en ny myndighet i skogsbruket, skriver Karin Brunsberg.
 • Annons