Nyckelbiotopsförslag väcker kritik

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kritiken mot Skogsstyrelsens förslag om att upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar är massiv. Det visar inkomna yttranden, enligt tidningen Sveriges Natur.


Remissrundan har resulterat i 71 yttranden. Av de är 42 starkt kritiska medan 18 välkomnar förslaget. Övriga menar att förslaget är bra men med vissa brister.

Annons
Annons

Kritiken kommer bland annat från en rad naturvårdsorganisationer. Flera anser att förslaget innebär att Skogsstyrelsens tillämpning av miljöbalkens hänsynsregler i samband med avverkningsanmälan brister.  

Birde Life skriver att Skogsstyrelsen abdikerar från en väsentlig del av sitt sektorsansvar där de ska verka för att nå miljökvalitetsmålet Levande Skogar. 

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län hävdar att förslaget hotar klimatet då forskning visar att äldre boreala skogar lagrar mer kol än ungskogar. 

Sametinget och Svenska Samernas Riksförbund poängterar att  renskötseln hotas. En förutsättning för den är nämligen tillgång till sammanhängande betesmarker av äldre skogar med hänglav.

Även ett tiotal länsstyrelser, exempelvis i Stockholm, Västerbotten och Skåne, tillhör kritikerna.

18 remissvar är positiva och de kommer från skogsbolag och andra inom skogsnäringen som främst anser att registreringen varit ett intrång i äganderätten.

SCA menar att nyckelbiotopsbegreppet försätter skogsägaren i en låst situation med avkapade möjligheter att bruka sin mark.

Norrskog anser att nyckelbiotopshanteringen är en överträdelse av förvaltningslagen då konsekvenserna för markägare och lokalsamhälle inte lever upp till kraven på legalitet, objektivitet och proportionalitet.

Riksrevisionen, som ska granska statliga myndigheter, anser att Skogsstyrelsen bör inventera nyckelbiotoper systematiskt och inte händelsesstyrt.

Läs hela artikeln hos Sveriges natur

Publicerad:
 • ”Andelen skyddad skog överdrivs”

  Naturvårdsverket anser att nio procent av Sveriges skogar är skyddade genom avsättning. Enligt Skogsindustrierna är siffran nästan tre gånger så hög.
 • Annons
 • Vintriga skogsprojekt i podden

  Kategorier: Skogspodden
  I avsnitt 61 av Skogspodden pratas om  vinterns skötselprojekt i skogen. Dessutom bjuds på några personliga tabbar.
 • Virkesstudion #22 – Marknadsrapporter

  Kategorier: Virkesstudion #22
  Virkesstudion tar upp den senaste tidens marknadsrapporter. De ställer frågan: Är skogsägare obotliga optimister?
 • Annons
 • Nu finns nya data om skogen

  Kartor med uppdaterad information om exempelvis trädhöjd och virkesförråd finns nu tillgängliga för berörda skogsägare. Datan kommer från den pågående laserskanningen och omfattar hittills en femtedel av Sveriges skogar.
 • Snart kan du köpa en Skogis-gran

  Snart börjar jägmästarstudenter från Skogis sin traditionsenliga julgransförsäljning i Stockholm.
 • Annons