Nyckelbiotopsförslag väcker kritik

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kritiken mot Skogsstyrelsens förslag om att upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar är massiv. Det visar inkomna yttranden, enligt tidningen Sveriges Natur.


Remissrundan har resulterat i 71 yttranden. Av de är 42 starkt kritiska medan 18 välkomnar förslaget. Övriga menar att förslaget är bra men med vissa brister.

Annons
Annons

Kritiken kommer bland annat från en rad naturvårdsorganisationer. Flera anser att förslaget innebär att Skogsstyrelsens tillämpning av miljöbalkens hänsynsregler i samband med avverkningsanmälan brister.  

Birde Life skriver att Skogsstyrelsen abdikerar från en väsentlig del av sitt sektorsansvar där de ska verka för att nå miljökvalitetsmålet Levande Skogar. 

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län hävdar att förslaget hotar klimatet då forskning visar att äldre boreala skogar lagrar mer kol än ungskogar. 

Sametinget och Svenska Samernas Riksförbund poängterar att  renskötseln hotas. En förutsättning för den är nämligen tillgång till sammanhängande betesmarker av äldre skogar med hänglav.

Även ett tiotal länsstyrelser, exempelvis i Stockholm, Västerbotten och Skåne, tillhör kritikerna.

18 remissvar är positiva och de kommer från skogsbolag och andra inom skogsnäringen som främst anser att registreringen varit ett intrång i äganderätten.

SCA menar att nyckelbiotopsbegreppet försätter skogsägaren i en låst situation med avkapade möjligheter att bruka sin mark.

Norrskog anser att nyckelbiotopshanteringen är en överträdelse av förvaltningslagen då konsekvenserna för markägare och lokalsamhälle inte lever upp till kraven på legalitet, objektivitet och proportionalitet.

Riksrevisionen, som ska granska statliga myndigheter, anser att Skogsstyrelsen bör inventera nyckelbiotoper systematiskt och inte händelsesstyrt.

Läs hela artikeln hos Sveriges natur

Publicerad:
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons
 • Bara el när Jämtkraft röjer

   I Jämtland röjs just nu ledningsgator för första gången helt och hållet med eldrift. Det innebär förstås fördelar för miljön, men kanske framför allt för personalen.
 • Virkesstudion #37 – Vad har hänt under sommaren?

  Kategorier: Virkesstudion #37
  I dagens avsnitt av Virkesstudion sammanfattar Carl Johan Moberg och Per Hedberg den händelserika sommaren.
 • Annons
 • Framtiden enligt Biometria

  På virkesmätningsorganisationen Biometria finns en avdelning för innovation och teknikutveckling som heter Biometria Labs och som nyligen har presenterat sin första trendspaning. 
 • Inget skadestånd för ek utan skönhetsvärde

  Markägare på Gotland kräver 50 000 kronor i skadestånd för att Skogsstyrelsen av misstag fällde en ek. Men tingsrätten säger nej och hävdar att trädet saknade skönhetsvärde.
 • Annons