”Nyckelbiotoper regleras inte av lagen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.
Skogsstyrelsens tillsyn görs för att se till att lagar efterlevs, nyckelbiotoper regleras inte av lagen. Att fortsätta registrera nyckelbiotoper kan underminera tilltron till tillsynsverksamheten, skriver Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist i en replik i Altinget.

Hur ska Skogsstyrelsen på ett trovärdigt sätt kunna fortsätta miljömålsarbetet om förslaget att sluta registrera nyckelbiotoper blir verklighet? Om de fortsätter på den inslagna vägen är en omföring av ansvar till länsstyrelserna helt nödvändig för att miljömålsarbetet ska nås. Det skrev Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i en debattartikel i Altinget .

Annons
Annons

Nu får hon svar av Herman Sundqvist som anser att naturvårdsarbetet visst kommer att fortsätta. Myndigheten kommer även fortsatt att kontrollera den miljöhänsyn som måste tas enligt miljöbalken och skogsvårdslagen. Dessutom kommer såväl biotopskydd, ett lagstadgat sätt att skydda små områden, samt naturvårdsavtal, som skrivs med skogsägaren, fortfarande tillämpas.

”Ja det finns argument för och emot men bedömningen så långt är att skälen som talar emot att fortsätta registrera (nyckelbiotoper) vid inkommen anmälan väger tyngre, bland annat eftersom registreringen riskerar att underminera tilltron till myndighetens tillsynsverksamhet. Tillsyn görs för att se att lagar efterlevs och nyckelbiotoper regleras inte av lagen”, skriver Herman Sundqvist i en replik i Altinget.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons