”Nyckelbiotoper regleras inte av lagen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.
Skogsstyrelsens tillsyn görs för att se till att lagar efterlevs, nyckelbiotoper regleras inte av lagen. Att fortsätta registrera nyckelbiotoper kan underminera tilltron till tillsynsverksamheten, skriver Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist i en replik i Altinget.

Hur ska Skogsstyrelsen på ett trovärdigt sätt kunna fortsätta miljömålsarbetet om förslaget att sluta registrera nyckelbiotoper blir verklighet? Om de fortsätter på den inslagna vägen är en omföring av ansvar till länsstyrelserna helt nödvändig för att miljömålsarbetet ska nås. Det skrev Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i en debattartikel i Altinget .

Annons
Annons

Nu får hon svar av Herman Sundqvist som anser att naturvårdsarbetet visst kommer att fortsätta. Myndigheten kommer även fortsatt att kontrollera den miljöhänsyn som måste tas enligt miljöbalken och skogsvårdslagen. Dessutom kommer såväl biotopskydd, ett lagstadgat sätt att skydda små områden, samt naturvårdsavtal, som skrivs med skogsägaren, fortfarande tillämpas.

”Ja det finns argument för och emot men bedömningen så långt är att skälen som talar emot att fortsätta registrera (nyckelbiotoper) vid inkommen anmälan väger tyngre, bland annat eftersom registreringen riskerar att underminera tilltron till myndighetens tillsynsverksamhet. Tillsyn görs för att se att lagar efterlevs och nyckelbiotoper regleras inte av lagen”, skriver Herman Sundqvist i en replik i Altinget.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • Biogasanläggning

  Gas från grot i malpåse

  BIOENERGI. Storsatsningen i Göteborg på drivmedel från grot stannade av. Tekniken finns, men inte marknaden.
 • Annons
 • ”Andelen skyddad skog överdrivs”

  Naturvårdsverket anser att nio procent av Sveriges skogar är skyddade genom avsättning. Enligt Skogsindustrierna är siffran nästan tre gånger så hög.
 • Vintriga skogsprojekt i podden

  Kategorier: Skogspodden
  I avsnitt 61 av Skogspodden pratas om  vinterns skötselprojekt i skogen. Dessutom bjuds på några personliga tabbar.
 • Annons
 • Virkesstudion #22 – Marknadsrapporter

  Kategorier: Virkesstudion #22
  Virkesstudion tar upp den senaste tidens marknadsrapporter. De ställer frågan: Är skogsägare obotliga optimister?
 • Nu finns nya data om skogen

  Kartor med uppdaterad information om exempelvis trädhöjd och virkesförråd finns nu tillgängliga för berörda skogsägare. Datan kommer från den pågående laserskanningen och omfattar hittills en femtedel av Sveriges skogar.
 • Annons