”Nyckelbiotoper regleras inte av lagen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.
Skogsstyrelsens tillsyn görs för att se till att lagar efterlevs, nyckelbiotoper regleras inte av lagen. Att fortsätta registrera nyckelbiotoper kan underminera tilltron till tillsynsverksamheten, skriver Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist i en replik i Altinget.

Hur ska Skogsstyrelsen på ett trovärdigt sätt kunna fortsätta miljömålsarbetet om förslaget att sluta registrera nyckelbiotoper blir verklighet? Om de fortsätter på den inslagna vägen är en omföring av ansvar till länsstyrelserna helt nödvändig för att miljömålsarbetet ska nås. Det skrev Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i en debattartikel i Altinget .

Annons
Annons

Nu får hon svar av Herman Sundqvist som anser att naturvårdsarbetet visst kommer att fortsätta. Myndigheten kommer även fortsatt att kontrollera den miljöhänsyn som måste tas enligt miljöbalken och skogsvårdslagen. Dessutom kommer såväl biotopskydd, ett lagstadgat sätt att skydda små områden, samt naturvårdsavtal, som skrivs med skogsägaren, fortfarande tillämpas.

”Ja det finns argument för och emot men bedömningen så långt är att skälen som talar emot att fortsätta registrera (nyckelbiotoper) vid inkommen anmälan väger tyngre, bland annat eftersom registreringen riskerar att underminera tilltron till myndighetens tillsynsverksamhet. Tillsyn görs för att se att lagar efterlevs och nyckelbiotoper regleras inte av lagen”, skriver Herman Sundqvist i en replik i Altinget.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons