”Nyckelbiotoper regleras inte av lagen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.
Skogsstyrelsens tillsyn görs för att se till att lagar efterlevs, nyckelbiotoper regleras inte av lagen. Att fortsätta registrera nyckelbiotoper kan underminera tilltron till tillsynsverksamheten, skriver Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist i en replik i Altinget.

Hur ska Skogsstyrelsen på ett trovärdigt sätt kunna fortsätta miljömålsarbetet om förslaget att sluta registrera nyckelbiotoper blir verklighet? Om de fortsätter på den inslagna vägen är en omföring av ansvar till länsstyrelserna helt nödvändig för att miljömålsarbetet ska nås. Det skrev Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i en debattartikel i Altinget .

Annons
Annons

Nu får hon svar av Herman Sundqvist som anser att naturvårdsarbetet visst kommer att fortsätta. Myndigheten kommer även fortsatt att kontrollera den miljöhänsyn som måste tas enligt miljöbalken och skogsvårdslagen. Dessutom kommer såväl biotopskydd, ett lagstadgat sätt att skydda små områden, samt naturvårdsavtal, som skrivs med skogsägaren, fortfarande tillämpas.

”Ja det finns argument för och emot men bedömningen så långt är att skälen som talar emot att fortsätta registrera (nyckelbiotoper) vid inkommen anmälan väger tyngre, bland annat eftersom registreringen riskerar att underminera tilltron till myndighetens tillsynsverksamhet. Tillsyn görs för att se att lagar efterlevs och nyckelbiotoper regleras inte av lagen”, skriver Herman Sundqvist i en replik i Altinget.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons
 • Lena Larsson

  Så minskar skogsbruket utsläppen

  Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
 • Visst hopp om minskade barkborreskador

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.
 • Annons