Nya uppdrag för Skogsstyrelsen

2 januari 2020 Skogsstyrelsen har fått i regeringsuppdrag att göra nya analyser av hur mycket skog som kan avverkas de kommande åren. Myndigheten återupptar också jobbsatsningen för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Nya uppdrag för Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen ska ta fram en skoglig konsekvensanalys (SKA) för de kommande hundra åren utifrån hur skogen nyttjas och sköts. 

Huvudfokus läggs på åren fram till 2050. Även påverkan av klimatförändringarna ska analyseras.

”Det är fem år sedan vi presenterade senaste analysen och förutsättningarna ändras. Därför är det betydelsefullt att vi fått uppdraget så beslutsfattare, näringsliv, forskning och hela samhället kan använda sig av aktuella underlag”,  säger Andreas Eriksson, utredare, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Utredningen ska även ta hänsyn till hur de nationella klimatmålen och andra samhällsmål påverkar det framtida skogsbruket, men också hur skogsbruket påverkar möjligheten att nå målen.

De skogliga konsekvensanalyserna är mycket efterfrågade. De används ofta som underlag i utredningsverksamhet, som beslutsunderlag och för att gör prognoser, enligt myndigheten.

Analysen görs tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och ska presenteras senast 30 oktober 2022. 

NY JOBBSATSNING

Regeringen ger också Skogsstyrelsen i uppdrag att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa inom naturvård och markvård.

Skogsstyrelsen drev tidigare ett liknande projekt, Naturnära jobb, som dock avslutades  vid förra årsskiftet  när anslagen till myndigheten minskades. 

”Skogsstyrelsen  gjorde under 2018 ett mycket bra jobb med att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa inom ramen för projektet Naturnära jobb. Drygt 1 600 personer anställdes på myndigheten och utförde arbeten inom framförallt naturvård och förbättringar av friluftslivet”, skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Arbetsförmedlingen ska bistå Skogsstyrelsen i arbetet.

AVSÄTTNINGSSTATISTIK FÖRTYDLIGAS

Ytterligare ett uppdrag är att Skogsstyrelsen ska förbättra redovisningen av frivilliga avsättningar. Uppföljningen ska bli mer transparent, enligt näringsdepartementet. Uppgifterna om avsättningarnas geografiska läge, varaktighet och naturvårdskvalitet ska bli tydligare. Syftet är bland att undvika dubbelräkning av formellt skydd och frivilliga avsättningar.

Uppdraget ska utföras i samarbete med Naturvårdsverket och redovisas till regeringskansliet senast 30 september 2020.

BARKBORREBEKÄMPNING SAMORDNAS

Regleringsbrevet för 2020, där satsningarna ingår, säger också att Skogsstyrelsen, tillsammans med Trafikverket, länsstyrelserna och Naturvårdsverket, ska samarbeta för att begränsa spridningen av granbarkborrar. Som meddelades i höstas kommer Skogsstyrelsen att få 30 miljoner kronor årligen i anslag till och med 2022 för barkborrebekämpning.

”Regeringen ger nu Skogsstyrelsen i uppdrag att förstärka kapacitetsuppbyggnad vid bekämpning av granbarkborre, inklusive i de skyddade områden som Skogsstyrelsen ansvarar för. Skogsstyrelsen ska också samordna berörda myndigheters arbete när det gäller att bekämpa granbarkborren. Utifrån det svåra skadeläget är det är nu viktigt att såväl privata skogsägare som ansvariga myndigheter samverkar och gör sitt yttersta för att begränsa utbrotten”, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb