Nya prishöjningar hos Mellanskog

5 december 2023 Mellanskog höjer återigen virkespriserna. Denna gång på timmer och bränsleved.

Nya prishöjningar hos Mellanskog

.

Höjningen är 50 kronor kubikmetern fast mått under bark för talltimmer och 70 kronor för grantimmer. Bränsleveden höjs med 30 kronor till 380 kronor per kubikmeter.

– Höjningen är möjlig tack vare stor efterfrågan på både timmer och biobränsle och är en del av vår strategi att kontinuerligt stärka fördelarna med ett medlemskap i föreningen, säger vd Fredrik Munter i ett pressmeddelande.

Prishöjningen började gälla första december. Ungefär samtidigt upphörde kontrakteringspremien för slutavverkning som gällt alla rundvirkessortiment sedan 15 juni. 

Skogsägarföreningen genomförde prishöjningar på timmer och grot även i somras. I oktober infördes en premie för leveransvirke (tillgängligt för transport vid väg) som varar året ut.

Mellanskog byter också måttslag i nya timmerprislistan samt när premier till skogsägare anges. Enheten m3fub (kubikmeter fast mått under bark) kommer nu att användas.

Förändringen genomförs eftersom sågverkens teknik för att mäta timmerstockar i m3fub har förbättrats och att ett enhetligt måttslag för alla sortiment gör prislistorna lättare att förstå och jämföra, uppger Mellanskog.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb