SKOGENdebatt:

”Nya klimatstrategin – slutet för bränslesubventionen?”

30 oktober Det är hög tid att vår bransch får förutsättningar att köra på biobränsle, och gärna svenskproducerat sådant, skriver Skogsentreprenörernas ordförande Kolbjörn Kindströmer.

”Nya klimatstrategin – slutet för bränslesubventionen?” En del i utredarens förslag till nationell klimatstrategi taktar med Skogsentreprenörernas tankar, skriver Kolbjörn Kindströmer.

Häromdagen landade John Hasslers tunga förslag till en ny nationell klimatstrategi. Inalles 46 relativt konkreta förslag för klimatomställningen i ljuset av EU:s överenskommelser i Fit-For-55. 

 Inte allt, men en del i Hasslers utredning taktar med våra egna tankar, bland annat det viktiga att skapa förutsättningar för storskalig inhemsk biobränsleproduktion med skogens råvara som en viktig ingrediens. 

 I det nya förslaget föreslås att all användning av fossila drivmedel i skogen ska bort – alternativt bli något att betala dyrt för via ett nytt nationellt handelssystem för utsläppsrätter. Ökade kostnader för en lågmarginalbransch som entreprenadskogsbruket  är inget alternativ.

Desto mer angelägna är vi att äntligen få förutsättningarna till att kunna ställa om branschen till att köra på biobränslen – vilket dagens bränsleskattesubvention så aktivt sätter stopp för. Subventionen fungerar heller inget vidare som stöd, eftersom det i praktiken ofta slussas vidare till kunderna. 

Med detta i bakhuvudet välkomnar vi förslaget på en kommande utredning om nya ekonomiska drivkrafter för att minska näringens växthusgaser utan att det ska påverka lönsamheten.

Det är hög tid att även vår bransch får förutsättningarna till att ställa om och köra på biobränsle. Gärna då producerad på skogsråvara i en svensk fabrik!

KOLBJÖRN KINDSTRÖMER, Skogsentreprenörerna

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb