Nya klimatet: Ingen gran i Småland

6 mars 2013 Granen kommer bara att fungera norr om Mälardalen. Europa får till stor del gå över till torktåliga trädslag som tall och korkek. År 2100 har skogarna förlorat någonstans mellan 14 och 50 procent av sitt värde, beroende på klimatscenario och kalkylränta. Det är slutsatsen i den första paneuropeiska studien av klimatförändringens ekonomiska följder i skogen.

Douglasgran
Douglasgranen kan rädda skogarnas värde.
Foto: Erik Viklund/ SKOGENbild

Om man använder den internationella klimatpanelens minst extrema scenario, alltså mellanscenariet, har skogarna om knappt 90 år förlorat 200 miljarder euro i värde.

Boken drar sig tillbaka från Europa men blir det lämpliga trädslaget i sydvästra Sverige. Sydostsverige klassas som tallmark.

Forskarna bakom studien menar att det kanske inte räcker att anpassa valen av trädslag till de inhemska i varje land eller att välja trädslag från längre söderut i Europa. För att rädda en del av skogens värde bör Europas skogsbrukare även överväga  att använda trädslag från andra kontinenter på bredare front. Det kan till exempel vara douglas eller eucalyptus.

SKOGEN 2/2013

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb