Nya borren berättar mer

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Den elektroniska tillväxtborren ger mer information än den traditionella, men mindre ingrepp i trädet. För dyr för gemene man, troligen, men mycket användbar för forskningen.
Den klassiska tillväxtborren har troget hjälpt generationer av skogsfolk att räkna årsringar, men även den har – förstås – fått konkurrens av elektroniska varianter som både är snabbare och ger mer information. Och är skonsammare. Med det instrument som används av forskare vid SLU tar arbetet bara tjugo sekunder och hålet efter borrningen är bara tre millimeter och växer fort ihop. Den konventionella borren efterlämnar ett hål med ungefär en centimeter i diameter.
– Verktyget pressar in ett långt borr i en konstant hastighet och registrerar hela tiden hur tungt motståndet är genom 25 mätpunkter per millimeter, säger doktorand Magnus Persson i ett nyhetsbrev från institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU.
Resultatet visas i ett diagram som skrivs ut och är detaljerat. Variationen både inom och mellan årsringar visas och därför går det även att mäta årsringarnas bredd. Genom att mäta vedens densitet kan instrumentet användas för att hitta tätt kvalitetsvirke, men också till 
– Detta är ett av få verktyg för att skatta den inre virkeskvalitén på stående levande träd, säger Magnus Persson.
 
SKÖTSELPROJEKT MED SENASTE TEKNIKEN
Han är en av sex doktorander som deltar i projektet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (Fras) som genomförs av SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk. Här drar man nytta av ny teknik av olika slag, som satelliter, drönare och gps – samt alltså borrverktyget som ibland kallas resistograf efter ett varumärke, Resistograph. 
Utrustningen kostar runt 70 000 kronor och det återstår att se om den kommer att användas i praktiskt skogsbruk i någon utsträckning, säger Magnus Persson, men:
– Inom forskningen är det en klar tillgång. Inte minst är den användbar för att närmare undersöka sambanden mellan klimat och tillväxt.
Han planerar att använda den för att undersöka hur gallringar påverkar tillväxten.
– Jag kan se vad som hände efter gallringen för kanske tjugo år sedan genom att undersöka skillnaden mellan träd i olika storlekar och dess placering, liksom exempelvis hur närheten till stickvägar påverkar tillväxten.
 

Fakta / Resistograph; Ett testinstrument som mäter motståndet som uppstår under borrning och avger detaljerad information om trädstammar, rötter och timmers insida. Varumärket tillhör det tyska företaget Rinntech som har ett patent från 1993 som sedan har vidareutvecklats. Det finns även liknande motståndsborrarr från andra tillverkare.

 
 
Publicerad:
Bild för Anders Danielsson
Anders Danielsson
Redaktionssekreterare
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons
 • Virkesrik vinteravverkning i Skogspodden

  Nu är avsnitt 76 av Skogspodden ute. Där pratar man om en vinteravverkning som överraskade.
 • Historiskt resultat för Vida

  Kategorier: Vidas resultat 2020
  God efterfrågan på sågade trävaror gjorde 2020 till ett rekordår för Vidakoncernen.
 • Annons