Ny utvecklingsavdelning siktar på eldrift i skogen

15 augusti 2023  Komatsu Forest  bygger en ny utvecklingsavdelning med fokus på skogsmaskiner med eldrift.

Ny utvecklingsavdelning siktar på eldrift i skogen
Komatsu Forest produktionsanläggning blev koldioxidneutral 26 juni i år.

Företagets  kunder  visar ett ökat intresse för skogsmaskiner med minskad  miljöpåverkan. Det stimulerar till nya satsningar hos Komatsu Forest, enligt ett pressmeddelande.

Elektrifiering av skogsmaskiner innebär ett nytt, och på många sätt utmanande, steg för företaget. Men man har ändå spikat ett utvecklingsmål.

– Vi har som mål att reducera CO2-utsläppen från våra produkter med 50 procent fram till 2030 och räknar med att ha något på marknaden innan dess, säger Peter Hasselryd, avdelningen för marknadsföring och försäljning, hos Komatsu Forest.

En betydande utmaning är att skogsmaskiner arbetar utanför det befintliga elnätet. Det gör att energi behöver distribueras till arbetsplatsen i skogen.

Här kommer nya lösningar att krävas och Komatsu Forest ser gärna samarbeten kring detta.

‒ Vi går gärna i täten, men samarbete och partnerskap är en viktig del för omställningen i skogen.  För att lyckas krävs utvecklingen av ny teknik och nya systemlösningar som kan erbjuda våra kunder förutsättningar att använda förnybara energikällor, säger teknisk chef Erik Nilsson.

Utvecklingsavdelningen kommer att utökas stegvis och man söker nu personal med olika kompetenser.

– Vi söker elfordonsutvecklare, hårdvaru- och mjukvaruutvecklare, beräkningsingenjörer, applikationsingenjörer inom energi, hydraulik och mekanik, men vi ser också att vi behöver nya kompetenser inom bland annat fordonscertifiering och testning, alla med ett genuint intresse att utveckla produkter och lösningar för en hållbar framtid, säger Erik Nilsson.

Den nya utvecklingsavdelningen är den andra storsatsningen på kort tid för att minska klimatpåverkan.  Den nya fabriken i Umeå, som stod klar 2021, nådde målet om koldioxidneutralitet tidigare i somras, uppger Komatsu Forest.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb