Ny tidning om bioenergi

5 april 2007

”Bioenergi” heter rätt och slätt en ny tidning i Danmark. Den vänder sig till alla som producerar eller förbrukar bioenergi: skogsbrukare, lantbrukare, teknikutvecklare, forskare, kunder.

Magasinet som ges ut sex gånger om året ska främja utvecklingen av teknik och marknad. Utgivare är ett antal intresseorganisationer i branschen.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb