Ny strategi för Lapplands skogar

16 oktober 2006 Trots att stora skogar i finska Lappland är skyddade har miljörörelsen legat på hårt i många år. Nu presenterar det statliga skogsbruket en plan för de närmaste tio åren.

Det blir ingen dramatisk kursändring men naturvården förstärks och det blir mer skydd av natursköna landskap. Under 1950- och 60-talen gjordes omfattande avverkningar. Dessa skogar börjar nu producera mycket virke och avverkningarna förväntas därför öka betydligt framöver. Samtidigt framhåller Forststyrelsen för miljöopinionen att andelen gallring i avverkningarna kommer att överskugga slutavverkningarna i framtiden.

Planen har utvecklats i samarbete mellan olika intressenter. Samrådsgruppen uttrycker en frustration över diskussioner som förs separat mellan statsskogen och miljörörelsen om ytterligare skydd av skog, skriver Forststyrelsen i ett pressmeddelande.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb