Ny skog på gång –men det mesta blir reservat

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Nu drar arbetet igång med att få upp ny skog i det stora brandområdet i Västmanland.

Håkan Kling– Större markägare som Karl Hedin och Västerås stift kommer att föryngra en stor del av sina marker och startade med arbetet redan tidigt i våras, berättar Håkan Kling, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Sala. De flesta privata markägare har inte kommit så långt ännu.

Annons
Annons

– Avverkningen för att rädda timret håller precis på att avslutas och de kanske inte har funderat så jättemycket på föryngringsdelen än och många kommer troligtvis att vänta till nästa år, tror Håkan Kling.

Skogsstyrelsen erbjuder kostnadsfria föryngringsplaner till markägare i området. De finansieras av regeringens stödpaket till drabbade markägare. Planerna beskriver lämplig föryngringsmetod.
– Vi bedömer att de flesta kommer att vilja ha planen.
Området har fotograferats med drönare som tar högupplösta bilder,  vilket ökar möjligheten att göra en effektiv förtolkning inför fältarbetet. Av hela brandområdet på totalt cirka 13 100 hektar kommer ungefär 5000 hektar att avverkas och föryngras, medan ungefär 8000 hektar kommer att bli reservat och ekopark.

Förutsättningarna för föryngring varierar. På vissa platser har det ställts frötallar. Andra områden är så hårt brända att det inte finns några levande träd kvar. Då är det sådd eller plantering som gäller. Markberedning med grävmaskin kan öka den planteringsbara arealen, vilket testas av Västerås Stift.
AB Karl Hedin markbereder med en kraftig frontmonterad järnbalk på markberedaren, vilket gör det möjligt att köra ner bränd ungskog utan att behöva röja i förväg. Det finns många frågetecken och hoten mot plantorna är flera. Håkan Kling hissar varningsflagg för snytbaggen och rotmurklan.
– Snytbaggen både gynnas och missgynnas av miljön i brandområdet. Den trivs i en varm miljö med mycket stenar, men missgynnas av att det saknas vegetation. Rotmurklan är en brandart som kan döda plantorna.
– Det är komplext och man måste vara ödmjuk inför de här frågorna. Vind- och torkeffekter kan också ha stor betydelse och är svåra att förutsäga.

Text: Teresia Borgman

SKOGEN 5/2015

Se brandområdet live. Föreningen Skogens Höstexkursion är den 16-17 sepetember. 

 

Publicerad:
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons