Ny på jobbet - Matti Stendahl

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Matti Stendahl
Matti Stendahl
Först blev han jägmästare år 2000. Sedan lärde han sig den internationella marknaden på dåvarande Graningeverken som sedan blev SCA. Där var han trävaruförsäljare på USA, Tyskland, Holland, Frankrike och Skandinavien, inklusive Sverige. Fyra år senare lockade hemtrakten Mälardalen och det blev en doktorandtjänst, doktorstitel och ytterligare år på SLU som lärare i produktionsekonomi. Så man kan verkligen säga att han har en perfekt erfarenhet för nya jobbet.

Den vi talar om är Matti Stendahl, 41 år och ny produktionsplanerare på Setras sågverk i Nyby strax norr om Uppsala. 
– Produktionsekonomi innebär internstyrning och produktionsplanering, vilket är det jag nu jobbar med på Nyby sågverk. Jag måste ta hänsyn till både de praktiska förutsättningar som finns här på Nyby och till vad marknaden kräver. Jag tror att min bakgrund och mina erfarenheter passar väldigt bra för det här jobbet, vilket jag nu haft i ett drygt halvår, säger Matti.  

Annons
Annons

Se vilka fler branschkollegor som bytt jobb under På Väg

Han berättar också att hans arbete kan uppdelas i två tidsperspektiv: Dels på en daglig, löpande basis, dels en långsiktig planering av produkter och vad marknaden kan tänkas kräva.
– Nu när du ringde hade vi vårt veckomöte och då handlade det mest om småplock, det vill säga olika saker i det operativa arbetet som vi behöver ta hänsyn till under veckan som kommer. Vi konstaterade till exempel att lagernivån var lite hög på en särskild dimension och diskuterade hur vi rent praktiskt ska genomföra en kommande inventering. Vi diskuterade även balansen mellan lagren av timmer, halvfabrikat och färdigvaror. 

Det går dåligt för sågverken nu, framför allt för furan. Slår det igenom hos er?
– Vi märkte att det var lite trögt kring årsskiftet, men nu har efterfrågan tagit fart och eftersom vi är ett furusågvek känns det bra. Vi har inga problem med utlastning, det vill säga att fylla lastbilarna med färdigsågat ut till byggmarknader och export. På sikt vänder det!

Vad stod först på din att göra-lista när du kom till Nyby?
– Naturligtvis att lära mig förstå affärsidén här och att rent praktisk lära sig hur sågen fungerar. Inom Setra finns en övergripande, gemensam företagskultur, men också en unik kultur på varje enhet. Sågen i Nyby har till exempel för det mesta gått bra och det har skapat en långsiktighet och en tro på det man gör. Kulturen, den så kallade Nyby-andan är väl rotad. 

Produktionsplanerare låter en aning teoretiskt och när Matti börjar räkna upp allt som ska fungera för en bra planering blir listan lång. Särskilt då sågens upptagningsområde av tall är stort; senvuxet blandas med snabbväxande tallar. Hög bonitet ger grova kvistar med stort mellanrum mellan kvistvarven. Då passar virket för fingerskarvning och mycket ska vidare till impregnering i Skutskär. 
Till det kommer postningen, alltså hur sågen ska ställas in för att optimera bruket av stocken, anpassningen av produkten till marknaden och så justeringen med allt vad det innebär.
– Du hör, det är mycket som ska vägas samman! Varje sågning kräver sin information innan det är klart att lägga en tillverkningsorder.

Matti är uppvuxen i Stockholm och hans hustru är från Enköping, så kamrater och släkt finns i Mälardalen. Det blev naturligt att söka sig tillbaka söderut, men han har rötter i Junsele i Ångermanland där familjen fortfarande har skog. Och visst drar det ibland.
– Jo, men med tre barn på tre, sju och tio år blir det bara Ångermanlandsbesök ibland och jakt då och då.

Fotnot: Justering = sortering, kvalitetsbestämning och längdkapning.

SKOGEN 5/2016

Publicerad:
Bild för Lars Åkerman
Lars Åkerman
Frilansjournalist
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Annons
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Mikael Lundberg

  ”Välkomna unga till jaktlaget”

  Genom att bli ännu bättre på att ha ett tillåtande och vänligt klimat ska vi locka unga till jaktlaget, berättar Mikael Lundberg i Sista ordet.
 • Annons