OVISSHET.

Ny ledning knaprar skog

28 augusti 2019 Ledningsgatorna på familjen Lindbergs marker kan bli avsevärt bredare när stamnätet för el byggs om. Bland annat kan risken för storm­skador öka.

Ny ledning knaprar skog

Ungefär fyrtio mil ledningar mellan Trollhättan och Malmö ska förnyas inom femton år, vilket inte är helt enkelt i det tätbefolkade södra Sverige. Ledningen dras liksom tidigare i luften.

Kristina och Kent Lindbergs fastighet i Falkenbergs kommun korsas av den nuvarande ledningen som i dag delar stolpar med en annan ledning på vissa avsnitt, bland annat på just familjen Lindbergs fastighet. Nu vill Svenska kraftnät bygga isär dessa ledningar på separata stolpar. 

Även om man delvis använder samma ledningsgata som i dag innebär det troligen att den måste breddas eller förnyas i ny sträckning. 
– Just här hos mig är det enkelstolpar och det är klart att jag undrar vad som ska hända. Om gatan breddas kommer den närmare bostadshuset.  Den kommer också att ta mer skog och det är inte bara skogsarealen som påverkas. Om det blir en nyhuggen kant på fel ställe öppnar det för vindfång. Jag vill gärna att det i så fall breddas åt väster. Men då kommer ledningsgatan alltför nära grannen, säger Kristina Lindberg. 

Intrångsersättning utbetalas enligt Lantmäteriets rekommendation och för skogsmark gäller 2018 års skogsnorm. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 8/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb