Ny laserskanning ska göra skogsbruksnytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
Data från Lantmäteriets pågående laserskanning med flygplan bör komma skogsbrukare till nytta. Det anser regeringen och ger pengar till Skogsstyrelsen och SLU.

Lantmäteriet genomomför en flyglaserskanning som innebär att skogsmarker kartläggs och att data samlas in. Kartläggningen är till hjälp för att avgöra hur skogen ska skötas. Dessa så kallade skogliga grunddata bör därför distribueras till skogsbruket, anser regeringen. Uppdraget går till Skogsstyrelsen som årligen får 12 miljoner kronor och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som mottar en miljon kronor. Dessutom får Lantmäteriet 10 miljoner kronor.

Annons
Annons

Att det finns ett behov av den här typen av geografiska data har framkommit vid arbetet med det nationella skogsprogrammet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Skogen har en betydelsefull roll för att klara klimatmålen och uppnå ett fossilfritt Sverige med nettonegativa utsläpp. Uppdraget bidrar till ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta och en hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen, inom ramen för att de nationella miljömålen nås. Laserskanning av skogen ger oss information om hur skogen ser ut och kan brukas för en ökad produktion av skoglig råvara och bidra till en effektivare miljöhänsyn, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i pressmeddelandet.

 

Publicerad:
 • Höjda sågtimmerpriser i hälften av kommunerna

  Massavedspriserna sänktes i flera regioner medan sågtimmerpriserna höjdes i i 139 av landets 290 kommuner. Så summeras september av Virkesbörsen.
 • Annons
 • Fredrik Munter

  Utdelning kan utebli

  MELLANSKOG. Pandemin satte stopp för den utlovade vinst­delningen till medlemmarna, men en ny timmerpremie är ett led i arbetet för ökad medlemsnytta i landets kanske besvärligaste virkesområde.
 • Fjällnära ersättningsärenden prioriteras

  Skogsstyrelsen lovar att skyndsamt slutföra hundra pågående ersättningsärenden rörande fjällnära skog.
 • Annons
 • Matts Rolander

  Hållbar skog – bra reklam

  På brandområdet i Västmanland växer det nu så det knakar och Matts Rolander som är Skogsstyrelsen regionala viltsamordnare i Svealand ser ett stort röjningsbehov i tallungskogen. 
 • ”Skogsindustrin föröder svensk natur och våra barns framtid”

  "Skogsindustrierna och politikerna uppvisar en brist på helhetssyn. Det är bråttom att rädda vår natur. Den siste november ska skogspolitiska utredningen lämna sitt betänkande", skriver Peter Lindgren på DN:s insändarsidor och ger förslag på åtgärder.
 • Annons