Ny inköpsorganisation i Mellansverige

15 september 2010 AB Karl Hedin planerar att skapa en ny skogsråvaruorganisation i Mellansverige. Organisationen avser att ersätta den nuvarande WEDA-organisationen som planeras upphöra inom AB Karl Hedins verksamhetsområde efter genomförda MBL-förhandlingar.

Med den nya organisationen kan AB Karl Hedin starkare profilera sitt eget varumärke i det område man anskaffar råvara. Den nya organisationen innebär också ett tätare och mer direkt samarbete mellan råvaruförsörjningen och de egna sågverken. Målet är att skogsägare och leverantörer i regionen ska få en ännu högre kvalitet samt bättre kontakt och service av den nya regionala organisationen.

Genom att överta ett tjugotal av WEDA:s virkesköpare skapas en av de starkare inköpsorganisationerna i regionen. Förutom råvaruinköpen planerar AB Karl Hedins råvaruorganisation att tillhandahålla alla de tjänster som en skogsägare kan förvänta sig, såsom slutavverkning, gallring, skogsvård, skogsbruksplaner och skogsbränslen.

AB Karl Hedin avser att starta verksamheten i den nya organisationen efter genomförda MBL-förhandlingar. Inom AB Karl Hedins verksamhetsområde berörs direkt cika 2500 skogsägare som den skogliga organisationen idag har leverantörs- och kundrelationer med.

”Vår ambition är att vi med den nya organisationen på ett bättre sätt ska kunna svara upp mot våra industriers behov, vilket också kommer att gynna den enskilde skogsägaren genom fler specialsortiment som ger ett bättre netto i skogsbruket”, säger Fredrik Nilsson, VD, AB Karl Hedin Sågverk.
”Med en egen inköpsorganisation kommer vi närmare skogsägaren och får på så sätt möjlighet att säkerställa kvaliteten ytterligare. Detta känns dessutom väldigt naturligt när vi i koncernen rymmer hela kedjan från skog till färdig produkt och vill erbjuda kunderna något som vi verkligen står för.”

AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i Mellansverige och Estland. Företaget grundades under 1900-talets början och har idag cirka 700 anställda och omsätter cirka 2,5 miljarder kronor. Koncernen bedriver idag verksamhet inom sågverk, förädling, emballage och byggahandel. I koncernens 27 egna bygghandelsanläggningar säljs bland annat AB Karl Hedins egenförädlade produkter.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb