Ny höjning från Södra

15 april Södra betalar bättre för flera sortiment. Prishöjningarna gäller från den 15 april.

Ny höjning från Södra

Då var det återigen dags för en prisjustering uppåt från Södra. Höjningen motiveras med att efterfrågan är fortsatt hög på såväl massaved som timmer och bränsleved.

Samtidigt meddelar Södra att det råder osäkerhet på den globala marknaden för virke och massa, vilket gör att läget snabbt kan förändras.

– Det skifte som vi ser på virkesmarknaden där ett historiskt utbudsöverskott övergått till ett strukturellt råvaruunderskott innebär ett nytt läge både för virkesaffärer och industrin. Allt fler vill använda skogen och dess råvara till olika nyttor, vilket innebär många möjligheter och en konkurrensfördel för den som lyckas använda hela trädet klokt i kombination med att vara en drivande marknadsaktör, skriver Peter Karlsson, affärsområdeschef på Södra Skog, i ett pressmeddelande.

Följande höjningar i grundprislistorna gäller från och med 15 april 2024:  

Massaved​: Barr- och bokmassa höjs med 50 kr/m³fub, lövmassa​ höjs med 30 kr/m³fub.

Timmer​: Normaltimmer av tall och gran​ höjs med 30 kr/m³fub, klentimmer och kubb​ höjs med 80 kr/m³fub.Boktimmer/kubb höjs med 80 kr/m³fub.  ​ 

Bränsleved​: Bränsleved höjs med 60kr/m³fub. 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb